Projektid

Eesti keskkonnatasude mõjuanalüüs

 

Keskkonnaministeeriumi ja Riigikantselei tellimusel ning SEI Tallinna ja TÜ Rakendusuuringute Keskuse ühistööna valmis Eesti keskkonnatasude mõjuanalüüs. Uuringu eesmärk oli analüüsida alates 2000. aastast kehtinud keskkonnatasude mõju:

(i) keskkonnatasu maksvate ettevõtete keskkonnaalasele käitumisele, investeeringutele ja majandusnäitajatele;

(ii) keskkonnatasu maksvate ettevõtete konkurentsivõimele ja toodete hindadele;

(iii) loodusressursi kasutamise efektiivsusele ning jäätmete ja saasteaine koguste vähenemisele Eestis.

Keskkonnatasude mõjuanalüüs

Keskkonnatasude mõjuanalüüsi lühikokkuvõte

Lahtvee, V., Nõmmann, T., Runnel, A., Sammul, M., Espenberg, S., Karlõševa, A., Urbel-Piirsalu, E., Jüssi, M., Poltimäe, H., Moora, H. 2013. Keskkonnatasude mõjuanalüüs. SEI Tallinna väljaanne nr 23. Tallinn.