Projektid

Koolitussari "Keskkonnahoidlik kontor ja keskkonnahoidlik hange"

 

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus korraldab koolitusi ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes soovivad oma kontorit keskkonna- ja inimsõbralikumaks muuta. Koolitused toimuvad koolitussarjas "Keskkonnahoidlik kontor ja keskkonnahoidlik hange". Koolitussarja eesmärk on anda osalejatele vajalikke teadmisi ja praktilisi kogemusi iseseisvaks keskkonnahoidliku ehk rohelise kontori põhimõtete ja juhtimissüsteemi sisseviimiseks organisatsioonis ning keskkonnahoidlike riigihangete läbiviimiseks.

Koolitusele järgneb nõustamine, mille raames organisatsioonid rakendavad oma organisatsioonis Rohelise Kontori süsteemi ja põhimõtteid. Koolitustel ja nõustamisel kasutatakse  Euroopa Rohelise Kontori projekti raames välja töötatud koolitusramistikku ja abivahendeid (vt täpsemalt siit).

Koolitussari koosnes neljas koolitusest: 
 
1. koolitus: Keskkonnahoidliku kontori süsteemi kavandamine ja töötajate kaasamine
 
2. koolitus: Keskkonnahoidliku kontori põhimõtete praktiline rakendamine
 
3. koolitus: Hanked keskkonnahoidlikus kontoris
 
4. koolitus: Keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamine ja tervislik töökeskkond 

 

2013. aasta sügisel viis SEI Tallinn koolitussarja läbi Keskkonnaministeeriumi tellimusel avaliku sektori organsiatsioonidele.  Koolitused toimusid paralleelselt nii Tallinnas kui Tartus. Koolitussarjas osalesid ministeeriumite ja nende allasutuste ning omavalitsuste esindajad, kellest kuus (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Harku vald, Rae vald ning Keila Linnavalitsus) said ka Rohelise Kontori tunnistuse.

2014-2015 aastal toimus koolitussari Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel.

Koolitused toimusid paralleelselt nii Tallinnas kui Tartus ajavahemikul oktoober 2014 - jaanuar 2015. Koolitustel osalesid organisatsioonid nii era- kui avalikust sektorist. Kõik Rohelise Kontori süsteemi rakendanud organisatsioonid said 2015.a. kevadel ka vastava tunnistuse.

Täpsem info siin.

 

Vaata ka rohelisele kontorile pühendatud saatelõiku ETV + hommikuprogrammi Kofe+ saatelõigus Zeljonaja Sreda (25.11.2015)