Projektid

Kliimaküsimustega igapäevane arvestamine

 

Euroopa Komisjoni kliima peadirektoraadi (DG CLIMA) tellimusel ülevaate koostamine EL kliimapoliitika eesmärkide täitmisest Eestis ja hinnangu andmine struktuurivahendite rakendamiseks 2014-2020 Eestis koostatavate dokumentide (partnerluslepe, struktuurivahendite rakendusplaan ja maaelu arengukava) vastavusest EL kliimapoliitika eesmärkidele. Projektikonsortsiumi juhib COWI A/S.