Projektid

Mõõda, mis määrab

 

“Mõõda, mis määrab” (Measure what matters - Aligning business, global and national data) on ülemaailmne algatus nn arengunäitajatesse inimeste heaolu ja jätkusuutliku tuleviku mõõtme sissetoomiseks. Projekti on kaasatud Stockholmi Keskkonnainstituudi erinevate keskuste teadlased ning seda juhib Rohelise Majanduse Koalitsioon (Green Economy Coalition).

Pikka aega on nii ettevõtted kui valitsused kasutanud arengumõõdikutena SKP-d ja kasuminumbreid. Nii kitsas lähenemine on küll innustanud tugevalt “progressi”, kuid väga tõsiselt survestanud ka keskkonda ning süvendanud lõhet rikaste ja vaeste vahel. Aeg on hakata kasutama edumõõdikutena planeedi ja sellel elavate inimeste heaolu.

Viimase kahe aasta jooksul on ÜRO pannud paika eesmärgid, milline peaks olema meie planeedi jätkusuutlik areng. Need eesmärgid puudutavad nii rikkaid kui vaeseid riike. Samas tuleb neile eesmärkidele anda sisu oma tegevusega – eesmärgid muudavad meie tulevikku vaid siis, kui valitsused, ettevõtted ja teised institutsioonid üle maailma arvestavad neid suundi oma tegevuses.

Viimastel aastakümnetel on jätkusuutlikkuse mõõdikud levinud nii globaalsel, riiklikul kui ettevõttetasandil. Kahjuks on siin igaüks tegutsenud omapäi ning mõõdikute süsteemid on erinevad. Süsteemitus tähendab aga riski, et tegelikult majandus maailmamastaabis jätkusuutlikumaks ei muutu. “Mõõda, mis määrab” on kokku toonud maailma juhtivaid teoreetikuid ja praktikuid, kelle missioon on muuta jätkusuutlikkuse mõõtmine süsteemiks, mis koosneb nii ettevõtte-, riigi- kui maailmatasandist ja kus edu näitaja ei ole mitte ainult kasum, vaid ennekõike muud keskkonna ja kogukonna heaolu näitajad.

Projekti raames:

1) määratleti ettevõtlus-, riigi- ja maailmatasandi jätkusuutlikkuse mõõdikute kattuvused, erinevused ning puudujäägid,
2) loodi kõrgel tasemel töögrupp ettevõtjatest ja poliitikutest, et saada neilt sisendit süsteemi loomiseks,
3) töö tulemused viidi otsustajatele, et pakkuda välja alternatiivne võimalus arengu edukuse mõõtmiseks.