Projektid

BioClim – Kliimamuutuste mõjuanalüüs, kohanemisstrateegia ja -rakenduskava looduskeskkonna ja biomajanduse teemavaldkondades

 

 

SEI Tallinna rolliks on koostada ülevaade ökosüsteemiteenustest (neljas teenuserühmas), pakkuda välja kliimamuutusega kohandumise meetmed ja prognoosida nende rakendamiseks vajalikud ressursid.

Projekti tööd:

Jaanuar-veebruar 2015

Ökosüsteemiteenuste kirjeldamine (meri ja rannik, magevesi, mets, soo, muld, tolmeldamine)

Veebruar-märts 2015     

Niidu- ja linnaökosüsteemide kirjeldamine; sotsiaal-majanduslikult oluliste ja kiimategurite suhtes  haavatavate öksosüsteemiteenuste sõelumine; riskide hindamine

Märts-aprill 2015          

Riskide hindamine; konverents 27.04.2015 Tallinna                                                                                                 

Mai - August 2015

Meetmekava ja selle maksumuse prognoosi koostamine

 

BioClim'i projektiga seotud viimased uudised ja meediakajastused:

08.10.2015 Eesti Päevaleht: Elusloodus kliimamuutustes. Õunapuud õitsevad keset talve ja hülged kaotavad jäised kodud

21.09.2015 Vikerraadio Ökoskoobi teemaks on  kliimamuutuse mõjud ökosüsteemiteenustele ja kalandusele http://heli.er.ee/helid/2575341.mp3

21.09.2015 toimus Tallinnas konverents: "Eesti aastal 2100 - kas soe troopika või jäine põhjamaa?"