Projektid

Horizon 2020 HERON - Energiatõhususe poliitika ja meetmete analüüs hoonete- ja transpordisektoris

 
 
 
HERON - Forward-looking socio-economic research on Energy Efficiency in EU countries
 
Mais 2015 käivitus Euroopa Liidu uue teadusprogrammi "Horisont 2020" projekt HERON, mis uurib kahe majandussektori, transpordi ja hoonete, energiatõhusust.
 
Energiatõhususe suurendamine on päevakorras terves Euroopas, kuna ligi 40% lõppenergiast Euroopa Liidus tarbivad hooned. Peaaegu sama olukord on Eestis, kus kolmandik energiatarbimisest toimub elamutes. Teisel kohal lõppenergia tarbimises on transport ja seejärel tööstus. Vajame riiklikku poliitikat ja meetmeid muutmaks mainitud sektorite energiatarbimist märksa efektiivsemaks.
 
Stsenaariumites analüüsitakse inimeste harjumuste, informeerituse ja käitumisviiside muutmise võimalusi, mis seostatakse tõhusa energiatarbimise ja majandusliku efektiivsusega. Tarbimise poole pealt analüüsitakse kõiki nimetatud muutujaid lõpptulemuse - energiatõhusa ja mõistliku tarbimise kriteeriumitest - lähtudes.
 
Projekti üks tulemusi on innovatiivsust ja energiatõhusust siduv abivahend otsusetegijatele parima poliitikastsenaariumi valikuks, kus lisaks energiatõhususe aspektile käsitletakse ka makromajanduslikke, sotsiaalseid, hariduslikke ja kultuurilisi tegureid. 
 
Makromajanduslikuks analüüsiks kasutatakse SEI Bostoni keskuses arendatud programmi LEAP, mis võimaldab energiasektori ja sotsiaal-majanduslike näitajate abil koostada mitmesuguste eelduste ja piirangutega arengustsenaariume. Stsenaariumid tehakse kõikide HERONi projekti partnerriikides. 
 
Projekt algas 2015. aasta mais ja kestab kuni 2017. aasta oktoobrini. Projekti koordinaator on energiapoliitika ja arengu keskus Kreekas, partneriteks Antwerpeni ülikool Belgiast (kuni juuni 2016), Musta mere äärsete riikide energiauuringute keskus Bulgaariast, Wuppertali kliima-, keskkonna- ja energiauuringute instituut Saksamaalt, Luigi Bocconi Majandusülikool Itaaliast, Belgradi ülikool Serbiast, Brookes’i Oxfordi ülikool Suurbritanniast ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus. 
 
Projekti esimene pressiteade (2.06.2015, inglise keeles)
 
Mari Jüssi (transport) ja Kerli Kirsimaa (elamumajandus) ettekanded rahvusvahelisel konverentsil "Low Carbon Future" 19. septembrils 2016 Tallinnas
 
Energiatõhususe stsenaariumid aastaks 2030, kokkuvõte 7 riigi uuringust
 
Projekti tulemusi tutvustav seminar 23.märtsil 2017:
Ettekanded:
      K. Peterson (SEI Tallinn) "Horisont 2020 projekti Heron tutvustus"