Projektid

NATTOURS - jätkusuutlikud loodusrajad linnades, kasutades uusi IT-lahendusi

 

Projekti „NATTOURS - jätkusuutlikud loodusrajad linnades, kasutades uusi IT-lahendusi“ eesmärk on teadlikkuse suurendamine loodusturismi võimalustest Tallinnas ja Helsingis nii kohalike elanike kui ka turistide seas, loodushariduse edendamine ning uute, kestlike loodusatraktsioonide arendamine.

Projekti tulemusena valmivad veebiportaal ja -rakendused, mis sisaldavad loodusturismi ja -hariduse alast teavet Tallinnas ja Helsingis asuvate linnalooduse objektide kohta. Portaali koondatakse IT-lahendused GPS-ekskursioonide, kaartide jm vormis, mis pakuvad huvitavaid materjale eri sihtgruppidele.

Teiseks tulemuseks on uued rajatised – linnutorn ja infotahvlitega loodusõpperajad, mida ehitatakse mõlemas linnas. Tallinnas on fookusalad Rocca al Mare, Kadrioru park ja Paljassaare hoiuala, Helsingis Harakka saar ja Viikki-Vanhankaupunginlahti piirkond.

SEI Tallinn juhib tööpaketti, mille raames uuritakse rohealade elustikku, külastajaid ja ökosüsteemiteenuseid, mis annavad sisendit fookusalade tutvustamisele ja külastuse korraldamisele. Taimestiku, tolmeldajate, haudelinnustiku, kiililiste ja nahkhiirte uuringud tehakse aladel, kus nende elustikurühmade kohta andmeid kõige rohkem napib. Külastajate uuringud toimuvad kõikidel fookusaladel, eesmärgiga hinnata külastuskoormust ja uurida külastajate suhtumist looduse pakutavatesse hüvedesse ning ootusi rohealadele. Ökosüsteemiteenuste uuringuga selgitatakse välja, milliseid ökosüsteemiteenuseid (loodushüvesid) need alad linlastele pakuvad.

 

Projekti rahastab 85% ulatuses Euroopa regionaalarengu fondi INTERREG Kesk-Läänemere programm, kaasrahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti kestab 2016. aasta märtsist 2018. aasta oktoobri lõpuni.

 

Jälgi projekti NATTOURS Instagramis: www.instagram.com/explore/tags/nattours ja Facebookis: www.facebook.com/NATTOURS1

 

Loe lisa:

Highlihgting urban natural treasures in Tallinn and Helsinki (29.03.2016)

Algab Tallinna ja Helsingi loodusturismi arendav projekt NATTOURS (18.03.2016)

Tallinna linna pressiteade (17.03.2016) ja projektilehekülg