Projektid

NATTOURS - jätkusuutlikud loodusrajad linnades, kasutades uusi IT-lahendusi

 

Projekti „NATTOURS - jätkusuutlikud loodusrajad linnades, kasutades uusi IT-lahendusi“ eesmärk on teadlikkuse suurendamine loodusturismi võimalustest Tallinnas ja Helsinkis nii kohalike elanike kui ka turistide seas, loodushariduse edendamine ning uute jätkusuutlike loodusatraktsioonide arendamine.

Projekti tulemusena valmivad veebiportaal ja -rakendused, mis sisaldavad endas loodusturismi ja loodushariduse alast teavet kõigi Tallinnas ja Helsingis asuvate linnalooduse objektide kohta. Portaali koondatakse erinevad IT lahendused GPS-ekskursioonide, kaartide jmt näol, mis pakuvad huvitavaid materjale paljudele erinevatele sihtgruppidele. Teiseks tulemuseks on uued rajatised – linnutorn ja infotahvlitega loodusõpperajad, mida ehitatakse mõlemas linnas. Tallinnas on fookusalad Rocca al Mare, Kadrioru park ja Paljassaare hoiuala, Helsinkis Harakka saar ja Viikki-Vanhankaupunginlahti piirkonnad.

SEI Tallinn juhib uuringute tööpaketti, mille raames viiakse läbi elustiku, külastajate ja ökosüsteemiteenuste uuringud, mis annavad sisendit fookusalade tutvustamisele ja külastuse korraldamisele. Taimestiku, tolmeldajate, haudelinnustiku, kiililiste ja nahkhiirte uuringud viiakse läbi aladel, kus nende elustikurühmade kohta andmeid napib. Külastajate uuringud toimuvad samuti kõikidel uuringualadel, eesmärgiga saada teada külastajate profiil ja külastuste eesmärk. Ökosüsteemiteenuste uuringuga selgitatakse välja, milliseid ökosüsteemiteenuseid (loodushüvesid) need alad linlastele pakuvad.

Projekti rahastab 85% ulatuses Euroopa Liidu Euroopa regionaalarengu fondi INTERREG Kesk-Läänemere programm, kaasrahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti kestab 2016. aasta märtsist 2018. aasta oktoobri lõpuni.

 

Jälgi projekti NATTOURS Instagramis: www.instagram.com/explore/tags/nattours ja Facebookis: www.facebook.com/NATTOURS1

 

Loe lisa:

Highlihgting urban natural treasures in Tallinn and Helsinki (29.03.2016):

Algab Tallinna ja Helsingi loodusturismi arendav projekt NATTOURS (18.03.2016)

Tallinna linna pressiteade (17.03.2016) ja projektilehekülg