Projektid

Sooline palgalõhe Eesti biomajandusega seotud olevates sektorites: metsandus ja põllumajandus

 

Projekt "Sooline palgalõhe Eesti biomajandusega seotud olevates sektorites: metsandus ja põllumajandus" on osa SEI keskustevahelisest soolise ja sotsiaalse võrdsuse initsiatiivist (SEI Gender and Social Equity Programme). Projekti näol oli tegemist seemnerahastuse baasil läbi viidud eeluuringuga, mille raames koostati arutelupaber ja projektitaotlus suurema projekti tarbeks.

 

Loe lisaks:

Töötuba "Sooline palgalõhe biomajanduses" 28. septembril 2016