Projektid

Globaalsed säästva arengu eesmärgid ja Eesti

 

Seminari „Riikliku strateegia „Säästev Eesti 21“ näitajate alateemade uuendamine ja globaalsete säästva arengu eesmärkide kattuvuse ülevaade“

Rahvusraamatukogus, 22.02.2017

SEI Tallinn koos Läänemeremaade nõukogu ja riigikantseleiga korraldas 22. veebruaril globaalsete säästva arengu eesmärke (SDG-de) tutvustava ja nende rakendamise planeerimise seminari. Seminari käigus vaadati üle riikliku strateegia „Säästev Eesti 21“ (SE21) rakendamist mõõtvate statistikaameti näitajate (76) alateemade (18) asjakohasus ja vastavus globaalsete säästva arengu eesmärkidele (17) ja nende alaeesmärkidele (169). Seminar oli jätkuks säästva arengu komisjoni algatatud riikliku strateegia SE21 asjakohasuse ülevaatusele 2016. a.

Seminari eesmärk oli dialoogi tekitamine eri valdkondade ametnike ja ekspertide vahel, kes esindasid riigiasutusi (rahandus-, keskkonna-, haridus-, justiits-, maaelu- ja sotsiaalministeerium, statistikaamet), ülikoole (Tallinna Ülikool), rahvusvahelisi organisatsioone (UNESCO, WHO, BPW Estonia, CBSS, Norden), VVO-sid (MTÜ Mondo, Koostöö Kogu, Muinsuskaitse Selts, Taastuvenergia Koda, Kultuuri Koda, ENUT), et alustada SE21 uuendamise protsessi koos.

Seminaripäeva alguses andsid SEI Tallinna, Läänemeremaade nõukogu Baltic 2030 programmi ja riigikantselei esindaja ülevaate globaalsete säästva arengu eesmärkide senisest rakendamisest maailmas, Läänemere piirkonnas ja Eestis.  Statistikaamaeti esindaja tutvustas SDG-de näitajate arendamise kava. Seejärel toimusid interaktiivsed rühmatööd. Rühmade jaotus põhines SE21 neljal põhieesmärgil: kultuuriruumi elujõulisus, heaolu kasv, sidus ühiskond ja ökoloogiline tasakaal. Üks rühm tegeles kõigi nelja eesmärgiga. Eraldi ülesanne kõigile rühmadele oli teha ettepanekuid, kuidas riigikogu, valitsus, kohalikud omavalitsused ja VVO-d saaksid SDG-sid paremini tutvustada ja nende rakendamist tõhustada. 

Seminarist võttis osa 34 inimest. Seminari rahastas Läänemeremaade nõukogu. 

Ettekanded:

Kaja Peterson, SEI Tallinn, Säästav arengu komisjoni esimees

Krista Kampus, Läänemeremaade nõukogu Baltic 2030

Eili Lepik, riigikantselei

Kaia Oras, statistikaamet

Kokkuvõte seminari tulemustest