Projektid

Eco Forum Baltica – Keskkonnajuhtimis- ja planeerimistegevused Balti riikides

 

Koostöös Stockholmi Maakonnavalitsuse, Rootsi Keskkonnajuhtide Assotsiatsiooni, Rootsi Kaubanduskoja ja mitmete teiste Rootsi, Läti, Leedu ja Poola partneritega viis SEI-Tallinn läbi erinevaid keskkonnajuhtimise- ja planeerimisealaseid tegevusi.

Projekti eesmärgid olid:

  • Aidata Balti regiooni (Eesti, Läti, Leedu, Poola) ettevõtetel vähendada oma tegevusest tulenevat negatiivset keskkonnamõju ja parandada konkurentsivõimet tänu keskkonnajuhtimissüsteemide (EMAS/ISO 14001) rakendamisele.
  • Toetada osalevate riikide ettevõtete (ja valitsusinstitutsioonide) vahelist kaubavahetust ning investeeringuid keskkonnasõbralikemasse tehnoloogiatesse.
  • Parandada Läänemerd ümbritsevate riikide vahelist koostööd, vahetada kogemusi ning arendada keskkonnajuhtimissüsteeme ning ruumilist planeerimist toetavaid infrastruktuure.

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon