Projektid

Kliimamuutusealase teadlikkuse suurendamine Kesk- ja Ida-Euroopa riikides. Eesti ülevaade

 

Kallaste, T. 2001. Eesti kui ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni liikmesriik. Tallinn.

Perkaus J., Peeva V., Karlik V., Kallaste T., Karaczun Z. and Stariha M. 2000. Capacity for Climate Protection in Central and Eastern Europe. Activities Implemented Jointly (AIJ). Case Studies from Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Poland, Slovenia. The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, World Resources Institute.