Projektid

CO2 heitkoguste baasjoone määramine kliimaalaste ühisrakendusprojektide tulemuslikkuse hindamiseks

 

Kallaste T., Roos, I. 2000. Top-down CO2 Emission Baselines for the Estonian District Heating Sector. Tallinn