Publikatsioonid

Reviewing the coherence and effectiveness of implementation of multilateral biodiversity agreements in Estonia. SEI Tallinna väljaanne nr 25

Reviewing the coherence and effectiveness of implementation of multilateral biodiversity agreements in Estonia. SEI Tallinna väljaanne nr 25

Autor: Kaja Peterson, Piret Kuldna, Plamen Peev, Meelis Uustal
Väljaandmise aeg: 2014
Väljaandmise koht: Tallinn
Raamatu kood: T 600
Laadi alla: EE_Reviewing the coherence...(2014).pdf
 

 

SEI Tallinna keskusel valmis ÜRO Keskkonnaprogrammi tellimusel hindamismetoodika, mille abil saavad riigid ise hinnata sisu poolest seotud konventsioonide rakendamise tõhusust. Esimene uue metoodika järgi tehtud pilootuuring viidi läbi Eestis ning teine Eestist ligi kakskümmend korda suuremas Tansaanias. Metoodikat katsetati nelja looduskaitsekonventsiooni näitel, milleks olid bioloogilise mitmekesisuse konventsioon, Ramsari, Washingtoni ja Bonni konventsioonid.      

Konventsioonide rakendamist hinnati 15 kategoorias, alates õiguslikust vastavusest, kaitsekorraldusest ja seirest kuni liikide ja elupaikade seisundi, keskkonnakasu ja sotsiaal-majandusliku kasuni. 

Kahe pilootprojekti tulemustest valmis ka kokkuvõttev raport.