Publikatsioonid

The distributional and behavioural effects of Estonian environmental taxes. Keskkonnamaksude jaotuslikud ja käitumuslikud efektid Eesti näitel. Dissertationes Rerum Oeconomicarum Universitatis Tartuensis 49

The distributional and behavioural effects of Estonian environmental taxes. Keskkonnamaksude jaotuslikud ja käitumuslikud efektid Eesti näitel. Dissertationes Rerum Oeconomicarum Universitatis Tartuensis 49

Autor: Helen Poltimäe
Väljaandmise aeg: 2014
Väljaandmise koht: Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu
Laadi alla: poltimae_helen.pdf
 
Kui keskkonnamaksudest tekkiv otsene koormus langeb rohkem rikkamatele leibkondadele, siis maksude kaudne efekt vastupidi - vähemjõukatele. Seda eelkõige seetõttu, et madalama sissetulekuga leibkonnad kulutavad rohkem toidule ning eluasemele, mis on energiamahukamad, kui näiteks kestvuskaubad, puhkused või kommunikatsiooniteenused, millele kulutavad rohkem jõukamad leibkonnad.
 
Suur osa keskkonnamaksudest on seotud Eestis mootorikütusega, ning selle maksu mõju langeb rohkem kõrgema sissetulekuga inimestele, kuna nad tarbivad mootorikütust rohkem. Kuigi elektri ning kodukütteks kasutatava energia maksustamine on selgelt regressiivne, siis nendest tulenev maksukoormus on väiksem kui mootorikütuste aktsiisist tulenev maksukoormus.
 
Doktoritöö keskendus Eestile kui viimastel aastakümnetel kiire muutuse läbi teinud riigile, kuid kindlasti võib tööst kasulikke järeldusi teha ka teiste riikide jaoks.