Publikatsioonid

Energiasäästupotentsiaal Eesti transpordis ja liikuvuses. Energiamajanduse arengukava 2030+ taustauuring

Energiasäästupotentsiaal Eesti transpordis ja liikuvuses. Energiamajanduse arengukava 2030+ taustauuring

Autor: Mari Jüssi, Helen Poltimäe, Hannes Luts, Pille Metspalu
Väljaandmise aeg: 2014
Väljaandmise koht: Tallinn
Laadi alla: ENMAK_transport_energia2014juuni.pdf
 
Uuringu eesmärk oli selgitada välja Eesti transpordi ja liikuvuse valdkonnas energiakasutust mõjutavad tegurid, peamised energiasäästu soodustavad meetmed, nende kogumaksumus ja kulutõhusus.
 
Uuring on sisendiks Eesti energiamajanduse 2030+ arengukava (ENMAK) stsenaariumite ning rakenduskava koostamisele, keskendudes transpordinõudlust ja energiatarbimist mõjutavatele tegevustele, mis on rakendatavad Eestis järgmise 10–15 aasta jooksul ja mis võivad avaldada mõju transpordile, liikuvusele ja energianõudlusele pikemas perspektiivis.
 
Töö vaatleb meetmeid, mis on teiste Euroopa riikide kogemuste või kavade kohaselt reaalselt teostatavad ja omavad märkimisväärset mõju sõidukipargi kütusekulule, transpordiliigi valikule või transpordinõudlusele tervikuna. Uuringu raames vaadeldakse üksikuid meetmeid eraldi.