Publikatsioonid

Reviewing the coherence and effectiveness of implementation of multilateral biodiversity agreements in Tanzania

Reviewing the coherence and effectiveness of implementation of multilateral biodiversity agreements in Tanzania

Autor: Jacqueline Senyagwa, Stacey Noel
Väljaandmise aeg: 2014
Väljaandmise koht: Kenya
Raamatu kood: T 600
Laadi alla: TZ_Reviewing the coherence...(2014).pdf
 

 

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallina keskusel (SEI Tallinn) valmis ÜRO Keskkonnaprogrammi tellimusel hindamismetoodika, mille abil saavad riigid ise hinnata sisu poolest seotud konventsioonide rakendamise tõhusust. Esimene uue metoodika järgi tehtud pilootuuring viidi läbi Eestis, samal ajal alustati metoodika järgi hindamist ka Eestist üle kahekümne korra suuremas ning ligi kaks korda suurema rahvastikutihedusega Tansaanias.

Metoodikat katsetati nelja looduskaitsekonventsiooni näitel, milleks olid bioloogilise mitmekesisuse konventsioon, Ramsari, Washingtoni ja Bonni konventsioonid.

Valminud on ka kokkuvõttev raport nii Eesti kui Tansaania hindamise tulemustest.