Publikatsioonid

Eesti võimalused liikumaks konkurentsivõimelise madala süsinikuga majanduse suunas aastaks 2050

Eesti võimalused liikumaks konkurentsivõimelise madala süsinikuga majanduse suunas aastaks 2050

Autor: Siim Espenberg, Reeli Kuhi-Thalfeldt,Valdur Lahtvee, Mari Jüssi,Harri Moora, Janika Laht, Ülo Mander, Jüri-Ott Salm, Kaarin Parts,
Väljaandmise aeg: 2013
Väljaandmise koht: Tallinn, Tartu
Laadi alla: Madalsusinik 2013.pdf
 
Euroopa Liidu tasandil on võetud selge suund üleminekule vähese CO2-heitega majandusele. Eesmärgiks on seatud, et aastaks 2050 väheneksid kasvuhoonegaaside (KHG) heitkogused võrreldes 1990. aastaga 80–95%. Eesti toetab selle eesmärgi poole liikumist ja kuigi praegused KHG heitkogused on Eestis oluliselt madalamad kui 1990. aastal, on seatud eesmärk ka Eestile väljakutse.
 
Uuringu „Eesti võimalused liikumaks konkurentsivõimelise madala süsinikuga majanduse suunas aastaks 2050“ eesmärk oli analüüsida Eesti kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise potentsiaali, mille tulemusena on võimalik hinnata Eesti võimalusi ja riske madala süsinikuga majandusele üleminekuks. Uuringu läbiviimisel on olulisteks taustadokumentideks Euroopa Liidu (EL) kliima- ja energiapakett, EL-i konkurentsivõimelise vähese CO2-heitega majanduse edenemiskava aastaks 2050, Energia teekaart 2050 ning Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm.