Publikatsioonid

Hinnates ühist: Läänemere rekreatsioonilise väärtuse rahvusvaheline uuring

Hinnates ühist: Läänemere rekreatsioonilise väärtuse rahvusvaheline uuring

Autor: Mikołaj Czajkowski, Heini Ahtiainen, Janne Artell, Wiktor Budziński, Berit Hasler, Linus Hasselström, Jürgen Meyerhoff, Tea Nõmmann, Daiva Semeniene, Tore Söderqvist, Heidi Tuhkanen, Tuija Lankia, Alf Vanags, Marianne Zandersen, Tomasz Żylicz, Nick Hanley
Väljaandmise aeg: 2015
Väljaandmise koht: Journal of Environmental Management, 156: 209–217
 

Valuing the commons: An international study on the recreational benefits of the Baltic Sea

Läänemeri toob kasu kõigile Läänemere rannikul asuvale üheksale riigile. Lisaks sellele elab 85 miljonit inimest Läänemere valgalal. Selleks, et Läänemere kvaliteeti parandada, on vaja rahvusvahelist koostööd. Läänemere pakutavat rekreatsioonilist väärtust võib praegu hinnata ligikaudu 15 miljardile eurole aastas. Merevee kvaliteeti parandades oleks võimalik seda väärtust suurendada kuni 18%.

Teadusartikli kokkuvõte ajakirjas Journal of Environmental Management.