Publikatsioonid

Teadmiste vahendamine heitkoguste modelleerimisel LEAPi mudeliga Eesti energiapoliitika keskkonnamõju strateegilisel hindamisel

Teadmiste vahendamine heitkoguste modelleerimisel LEAPi mudeliga Eesti energiapoliitika keskkonnamõju strateegilisel hindamisel

Autor: Piret Kuldna, Kaja Peterson, Reeli Kuhi-Thalfeldt
Väljaandmise aeg: 2015
Väljaandmise koht: Environmental Impact Assessment Review, 54: 55–60
 

Artikkel uurib teadlaste ja poliitikakujundajate teadmiste vahendamist (ingl knowledge brokering) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) täistsükli jooksul.

KSH on platvorm, mis toob kokku eksperdid, poliitikakujundajad ja teised huvirühmad, et hinnata strateegiate, programmide ja kavade olulist keskkonna- ja sotsiaal-majanduslikku mõju ning anda seda teavet edasi. Kvantitatiivsed mudelid võivad hõlbustada hindamise osaliste vahelist teadmiste jagamist teaduspõhise poliitika kujundamiseks.

Teadmiste loomise ja vahetamise protsessi, s.o teadmiste vahendamist, on hakatud üha enam uurima, kuid vähe on teada, kuidas see toimub kvantitatiivset mudelit kasutava KSH täistsüklis. Artikkel annab ülevaate riigi energiakava KSH protsessist ja kuidas selles kasutati energiaplaneerimise mudelit LEAP õhuheitmete-alaste teadmiste vahendamiseks teadlastele ja poliitikakujundajatele.

Autorite  peamine soovitus on rakendada kvantitatiivset mudelit mitte ainult ex ante stsenaariumide tegemiseks, vaid ka ex post stsenaariumide modelleerimiseks. See võib aidata kaasa süsteemsele ja inspireerivale teadmiste vahetamise protsessile ning suurendada poliitikaküsimuse käsitlemise suutlikkus.

Link artiklile: Knowledge brokering on emissions modelling in Strategic Environmental Assessment of Estonian energy policy with special reference to the LEAP model: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925515000529