Publikatsioonid

Ülevaade jätkusuutliku jäätmemajanduse käsitlusviisidest Läänemere piirkonnasÜlevaade jätkusuutliku jäätmemajanduse käsitlusviisidest Läänemere piirkonnas
Autor: Walter Leal Filho, Harri Moora, Åsa Stenmarck, Jolita Kruopienė
Väljaandmise aeg: 2014
Väljaandmise koht: Research Journal of Environmental and Earth Sciences 6(3): 134-142
Eesti inimarengu aruanne 2012/2013. Eesti maailmasEesti inimarengu aruanne 2012/2013. Eesti maailmas
Autor: C. Buchen, V. Kalmus, M.Heidmets, K. Kerem, M. Jüssi, A. Keskpaik, H. Kaldaru, R.-A. Kiivet, J. Kivirähk, R. Leetmaa, S. Lassur, K. Männik, S. Lassur, T. Lauri, M. Mölder, M. Lauristin, V. Pettai, A. Purju, T. Roosalu, A. Puur, J. Saar, K.
Väljaandmise aeg: 2013
Väljaandmise koht: Tallinn
Eesti võimalused liikumaks konkurentsivõimelise madala süsinikuga majanduse suunas aastaks 2050Eesti võimalused liikumaks konkurentsivõimelise madala süsinikuga majanduse suunas aastaks 2050
Autor: Siim Espenberg, Reeli Kuhi-Thalfeldt,Valdur Lahtvee, Mari Jüssi,Harri Moora, Janika Laht, Ülo Mander, Jüri-Ott Salm, Kaarin Parts,
Väljaandmise aeg: 2013
Väljaandmise koht: Tallinn, Tartu
ESTONIA`S SIXTH NATIONAL COMMUNICATION. Under the United Nations Framework Convention on Climate ChangeESTONIA`S SIXTH NATIONAL COMMUNICATION. Under the United Nations Framework Convention on Climate Change
Autor: Kallis, A.; Kull, A.; Roose, A.; Järvet, A.; Kallaste, T. jt
Väljaandmise aeg: 2013
Väljaandmise koht: Tallinn
Ettevõtted ja elurikkus. Juhiseid loodushoidlikule ettevõttele. SEI Tallinna väljaanne nr 21Ettevõtted ja elurikkus. Juhiseid loodushoidlikule ettevõttele. SEI Tallinna väljaanne nr 21
Autor: Uustal, Meelis ja Sall, Marit
Väljaandmise aeg: 2013
Väljaandmise koht: Tallinn
Juhend elurikka linna planeerimiseks. SEI Tallinna väljaanne nr 22Juhend elurikka linna planeerimiseks. SEI Tallinna väljaanne nr 22
Autor: Uustal, Meelis
Väljaandmise aeg: 2013
Väljaandmise koht: Tallinn
Keskkonnatasude mõjuanalüüs. SEI Tallinna väljaanne nr 23Keskkonnatasude mõjuanalüüs. SEI Tallinna väljaanne nr 23
Autor: Lahtvee, V., Nõmmann, T., Runnel, A., Sammul, M., Espenberg, S., Karlõseva, A., Urbel-Piirsalu, E., Jüssi, M., Poltimäe, H., Moora, H.
Väljaandmise aeg: 2013
Väljaandmise koht: SEI Tallinn
Re-assessment of CO2 and SO2 emissions in energy sector by using LEAP-model: Experiences from Estonian energy sector planning. LIAISE Policy Brief No. 3Re-assessment of CO2 and SO2 emissions in energy sector by using LEAP-model: Experiences from Estonian energy sector planning. LIAISE Policy Brief No. 3
Autor: Kuldna, P.; Kuhi-Thalfeldt, R.; Peterson, K.
Väljaandmise aeg: 2013
Väljaandmise koht: Tallinn
Rohelise kontori käsiraamatRohelise kontori käsiraamat
Autor: Harri Moora, Karin Kilk, Evelin Urbel-Piirsalu, Kerlin Õunapuu
Väljaandmise aeg: 2013
Väljaandmise koht: Tallinn
Asjaosaliste ootused keskkonnahariduse korraldusele Eestis. SEI Tallinna väljaanne nr 19Asjaosaliste ootused keskkonnahariduse korraldusele Eestis. SEI Tallinna väljaanne nr 19
Autor: Peterson, Kaja
Väljaandmise aeg: 2012
Väljaandmise koht: SEI Tallinn
Biogaasi tootmise ja kasutamise pilootuuring Harjumaal. Jäätmed mootorkütuseks. MTT Raportti 54Biogaasi tootmise ja kasutamise pilootuuring Harjumaal. Jäätmed mootorkütuseks. MTT Raportti 54
Autor: Kallaste, T., A. Laur, A. Menert, S. Pädam, Ü. Kask, J. Andrijevskaja, L. Kask, P. Heinla
Väljaandmise aeg: 2012
Väljaandmise koht: MTT Agrifood Research Finland
Biogaasi tootmise ja kasutamise pilootuuring Lääne-Virumaal. Jäätmed mootorikütuseks. MTT Raportti 52Biogaasi tootmise ja kasutamise pilootuuring Lääne-Virumaal. Jäätmed mootorikütuseks. MTT Raportti 52
Autor: Kask, Ü., J. Andrijevskaja, L. Kask, P. Heinla, T. Kallaste, A. Laur, A. Menert, S. Pädam
Väljaandmise aeg: 2012
Väljaandmise koht: MTT Agrifood Research Finland
From Waste to Traffic Fuel (W-Fuel). MTT Report 53From Waste to Traffic Fuel (W-Fuel). MTT Report 53
Autor: Kask, Ü., J. Andrijevskaja, L. Kask, P. Heinla, M. Hüüs, T. Kallaste, A. Laur, A. Menert, S. Pädam, S. Rasi, E. Heino, S. Ahonen, S. Martinen, E.-A. Heinilä, N. Teerioja
Väljaandmise aeg: 2012
Väljaandmise koht: MTT Agrifood Research Finland
Rohemajanduse mõistest ja mõõtmisestRohemajanduse mõistest ja mõõtmisest
Autor: Kuldna, P., Peterson, K., Nõmmann, T.
Väljaandmise aeg: 2012
Väljaandmise koht: SEI Tallinn
Säästva linna liikuvuse arengukava - elanikele planeeridesSäästva linna liikuvuse arengukava - elanikele planeerides
Autor: Rupprecht Consult – Forschung und Beratung GmbH. Tõlge eesti keelde: Säästva Eesti Instituut
Väljaandmise aeg: 2012
Väljaandmise koht: võrguteavik
Tallinna Autobussikoondise linnaliinibusside alternatiivkütuste kasutuselevõtu asjaolude selgitamine. Uuirngu lõpparuanneTallinna Autobussikoondise linnaliinibusside alternatiivkütuste kasutuselevõtu asjaolude selgitamine. Uuirngu lõpparuanne
Autor: Jüssi, Mari; Poltimäe, Helen ja Aru, Birgit
Väljaandmise aeg: 2012
Väljaandmise koht: Tallinn
Valitsuse esimene tegevusaasta - vahekokkuvõtted. Valitsemise valvuridValitsuse esimene tegevusaasta - vahekokkuvõtted. Valitsemise valvurid
Autor:
Väljaandmise aeg: 2012
Väljaandmise koht: võrguteavik
Veekaitsest Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal. SEI Tallinna väljaanne nr 20Veekaitsest Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal. SEI Tallinna väljaanne nr 20
Autor: Sall, Marit; Peterson, Kaja ja Kuldna, Piret
Väljaandmise aeg: 2012
Väljaandmise koht: SEI Tallinn
Ökosüsteemiteenused. Ülevaade looduse pakutavatest hüvedest ja nende rahalisest väärtusest. SEI Tallinna väljaanne nr 18Ökosüsteemiteenused. Ülevaade looduse pakutavatest hüvedest ja nende rahalisest väärtusest. SEI Tallinna väljaanne nr 18
Autor: Sall, M., Uustal, M. ja Peterson, K.
Väljaandmise aeg: 2012
Väljaandmise koht: Tallinn
Andmeid Tallinna faunast aastatel 1980-2010. SEI Tallinna väljaanne nr 17Andmeid Tallinna faunast aastatel 1980-2010. SEI Tallinna väljaanne nr 17
Autor: Uustal, Meelis
Väljaandmise aeg: 2011
Väljaandmise koht: Tallinn
Environmental assessment and sustainable management options of leachate and landfill gas treatment in Estonian municipal waste landfillsEnvironmental assessment and sustainable management options of leachate and landfill gas treatment in Estonian municipal waste landfills
Autor: Voronova, V., Moora, H. and Loigu, E.
Väljaandmise aeg: 2011
Väljaandmise koht: Management of Environmental Quality, 22 (6): 787-802
Natura hindamise praktikast ja kvaliteedist. SEI Tallinna väljaanne nr 16Natura hindamise praktikast ja kvaliteedist. SEI Tallinna väljaanne nr 16
Autor: Peterson, K.
Väljaandmise aeg: 2011
Väljaandmise koht: Tallinn
Sustainable Transport Perspectives for Estonia. SEI Policy Brief 2011 Sustainable Transport Perspectives for Estonia. SEI Policy Brief 2011
Autor: Jüssi, M., Sarv, K.
Väljaandmise aeg: 2011
Väljaandmise koht: võrguteavik
Säästva transpordi raport 2010Säästva transpordi raport 2010
Autor: Jüssi, Mari; Poltimäe, Helen; Sarv, Kaur; Orru, Hans
Väljaandmise aeg: 2011
Väljaandmise koht: võrguteavik
Tallinna transpordi süsinikuaudit ja kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamineTallinna transpordi süsinikuaudit ja kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine
Autor: Jüssi, Mari ja Poltimäe, Helen
Väljaandmise aeg: 2011
Väljaandmise koht: Tallinn
Transport Carbon Intencities. Advice Guide. Power TraCit Final ReportTransport Carbon Intencities. Advice Guide. Power TraCit Final Report
Autor: Teeling, Catherine; Woods, Lee; Walll, Graham; Jüssi, Mari; Laager, Merle and Nosal, Katarzyna
Väljaandmise aeg: 2011
Väljaandmise koht: võrguteavik
2009. a looduskaitse ümberkorralduse mõju: ankeetküsitluse tulemused. SEI Tallinna väljaanne nr 112009. a looduskaitse ümberkorralduse mõju: ankeetküsitluse tulemused. SEI Tallinna väljaanne nr 11
Autor: Peterson, Kaja
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Tallinn