Publikatsioonid

BalticSurvey – a study in the Baltic Sea countries of public attitudes and use of the seaBalticSurvey – a study in the Baltic Sea countries of public attitudes and use of the sea
Autor: Söderqvist, T., H. Ahtiainen, T. Nõmmann, H. Tuhkanen et al.
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Swedish Environmental Protection Agency
Biolagunevate jäätmete fermentatsioon taastuvate energiaallikate saamiseks Biolagunevate jäätmete fermentatsioon taastuvate energiaallikate saamiseks
Autor: Menert, A., Michelis, M., Rikmann, E., Blonskaja, V., Kaljurand, M. ja Kallaste, T.
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine, XII konverentsi kogumik, lk 49-59. Tartu
Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine kohalikul tasandil. SEI Tallinna väljaanne nr 13Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine kohalikul tasandil. SEI Tallinna väljaanne nr 13
Autor: Uustal, M., Peterson, K. ja Kuldna, P.
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Tallinn
Drivers of effectiveness of environmental assessment. Keskkonnamõju hindamise tõhusust määravad teguridDrivers of effectiveness of environmental assessment. Keskkonnamõju hindamise tõhusust määravad tegurid
Autor: Peterson, Kaja
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Tallinna Ülikool. Loodusteaduste dissertatsioonid
Elurikas linn. Linnaelustiku käsiraamat. SEI Tallinna väljaanne nr. 15Elurikas linn. Linnaelustiku käsiraamat. SEI Tallinna väljaanne nr. 15
Autor: Uustal, M., Kuldna, P. ja Peterson, K.
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Tallinn
Energiatarbija käitumise mõjutamine säästlikkuse suunas
Autor: Kallaste, Tiit
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: TEUK XII, Tartu
Future Contributions of Socio-Economic Research to the Conservation of BiodiversityFuture Contributions of Socio-Economic Research to the Conservation of Biodiversity
Autor: Spangenberg, J., L. Akenji, P. Kuldna, K. Peterson, M. Uustal et al.
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Sofia-Moscow
Integration of Technologies: Biogas Production, Fertilizer Production and Biogas Upgrading
Autor: Sokk, O.; Kuusik, R.; Loigu, E.; Menert, A.
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: International Water Association
Keskkonnamõju hindamise praktika ja asjaosaliste ootused 2010. SEI Tallinna väljaanne nr 12Keskkonnamõju hindamise praktika ja asjaosaliste ootused 2010. SEI Tallinna väljaanne nr 12
Autor: Peterson, Kaja
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Tallinn
Liquid and gas chromatographic studies of the anaerobic degradation of baker’s yeast wastewaterLiquid and gas chromatographic studies of the anaerobic degradation of baker’s yeast wastewater
Autor: Koplimaa, M., A. Menert, V. Blonskaja, T. Kurissoo, S. Zub, M. Saareleht, E. Vaarmets, T. Menert
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Procedia Chemistry, 2(1): 120-129
Looduskeskkond ja elukvaliteetLooduskeskkond ja elukvaliteet
Autor: Peterson, K., H. Moora, T. Nõmmann, H. Poltimäe, A. Saava and P. Kuldna
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Tallinn
Quality of Environmental Impact Statements and variability of scrutiny by reviewersQuality of Environmental Impact Statements and variability of scrutiny by reviewers
Autor: Peterson, Kaja
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Environmental Impact Assessment Review, 30(3): 169-176.
Screening decisions concerning the likely impacts of plans and projects on Natura 2000 sites
Autor: Peterson, K., M. Kose, M. Uustal
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Journal of Environmental Assessment Policy and Management, 12(2): 185–214.
Sulfate-dependent anaerobic ammonium oxidation in baker’s yeast wastewaterSulfate-dependent anaerobic ammonium oxidation in baker’s yeast wastewater
Autor: Rikmann, E., A. Menert, V. Blonskaja, T. Kurissoo, Zub, T. Tenno
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Greece
Tallinna linnaelustiku strateegiline analüüs ja soovitused elustiku säilitamiseks. SEI Tallinna väljaanne nr 14Tallinna linnaelustiku strateegiline analüüs ja soovitused elustiku säilitamiseks. SEI Tallinna väljaanne nr 14
Autor: Uustal, M., Kuldna, P. ja Peterson, K.
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Tallinn
Transboundary cooperation in agro-environmental governance: Lessons from past and ongoing INTERREG projectsTransboundary cooperation in agro-environmental governance: Lessons from past and ongoing INTERREG projects
Autor: Larsen, R.K.; Osbeck, M.; Peterson, K.; Jotikapukkana, S.; Kuldna, P. and Powell, N.
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Stockholm Environment Institute
An application of DPSIR framework to identify issues of pollinator lossAn application of DPSIR framework to identify issues of pollinator loss
Autor: Kuldna, P., Peterson, K., Poltimäe, H. and Luig, J.
Väljaandmise aeg: 2009
Väljaandmise koht: Ecological Economics, 69 (1): 32-42.
Getting to Policy Impact: Lessons from 20 Years of Bridging Science and Policy with Sustainability Knowledge
Autor: Forrester, John; Nilsson, Mans; Lee, Carrie; Moora, Harri; Persson, Linn; Peterson, Kaja; Simon, Julie and Tuhkanen, Heidi
Väljaandmise aeg: 2009
Väljaandmise koht: Stockholm
Life Cycle Assessment as a Decision Support Tool for System Optimisation: The Case of Waste Management in Estonia. Thesis on Civil Engineering F21
Autor: Moora, Harri
Väljaandmise aeg: 2009
Väljaandmise koht: Tallinn University of Technology, Tallinn
Transpordi ühiskondlike kulude mudelTranspordi ühiskondlike kulude mudel
Autor: Poltimäe, Helen ja Anspal, Sten
Väljaandmise aeg: 2009
Väljaandmise koht: Tallinn
Baltic Sustainable Energy Strategy
Autor: Kallaste, T., Lahtvee, V., Stockholm Environment Institute Tallinn Centre, Latvian Green Movement
Väljaandmise aeg: 2008
Väljaandmise koht: Tallinn-Riga-Kaunas
Eksperdihinnang Rocca al Mare kergliiklustee keskkonnamõju kohta
Autor: Peterson, K., Uustal, M.
Väljaandmise aeg: 2008
Väljaandmise koht: Tallinn
Inimene ja keskkond 2007. SEI Tallinna väljaanne nr 10Inimene ja keskkond 2007. SEI Tallinna väljaanne nr 10
Autor: Kuldna P., Kaldaru, H. ja Peterson, K.
Väljaandmise aeg: 2008
Väljaandmise koht: Tallinn
Transpordi väliskulude hindamine: hindamismetoodika ja sisendandmete kaardistus. Uuringuraport Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile
Autor: Anspal, Sten; Jüssi, Mari ja Kallaste, Epp
Väljaandmise aeg: 2008
Väljaandmise koht: Tallinn
Keskkonnamõju hindamine. Juhised menetluse läbiviimiseks tegevusloa tasandilKeskkonnamõju hindamine. Juhised menetluse läbiviimiseks tegevusloa tasandil
Autor: Peterson, Kaja
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: Tallinn
National allocation plan of Estonia for greenhouse gas emission allowances trading for the years 2008-2012
Autor: Kallaste, Tiit
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: Tallinn
Ülevaade keskkonnamõju hindamise praktikast Eestis. SEI Tallinna väljaanne nr 9Ülevaade keskkonnamõju hindamise praktikast Eestis. SEI Tallinna väljaanne nr 9
Autor: Peterson, Kaja (koost.)
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: Tallinn