Publikatsioonid

Keskkonnakaitse kaitsejõududes. KäsiraamatKeskkonnakaitse kaitsejõududes. Käsiraamat
Autor: Konts, P., Lepik, I., Moora, H., Pallo, T. Peterson, K., Rekker, A., Tõnisson, K. ja Viss, V.
Väljaandmise aeg: 2002
Väljaandmise koht: Säästva Eesti Instituut, Tallinn
Eesti kaitsealad ja nende juhtimine. SEI väljaanne nr 4Eesti kaitsealad ja nende juhtimine. SEI väljaanne nr 4
Autor: Peterson K., Koitjärv, T., Ehrlich, Ü., Haapanen, A. ja Helminen, M.
Väljaandmise aeg: 2001
Väljaandmise koht: Tallinn
Kohalik Agenda 21 (vene k.) / Местная Агенда 21. SEI Tallinna väljaanne nr 3Kohalik Agenda 21 (vene k.) / Местная Агенда 21. SEI Tallinna väljaanne nr 3
Autor: Vaht Ü., Kuldna, P. ja Oja, A.
Väljaandmise aeg: 2001
Väljaandmise koht: Tallinn
Kohalik Agenda 21. SEI Tallinna väljaanne nr 2Kohalik Agenda 21. SEI Tallinna väljaanne nr 2
Autor: Vaht, Ü., Kuldna, P. ja Oja, A. (koost.)
Väljaandmise aeg: 2000
Väljaandmise koht: Tallinn
Projekti "99/EN/39 Euroopa Nõukogu direktiivide 79/409/EEC ja 92/43/EC tutvustamine maakonna keskkonnateenistuste spetsialistidele" kokkuvõte
Autor: Peterson, Kaja (koost.) EUIP, KKM, SEI-Tallinn
Väljaandmise aeg: 2000
Väljaandmise koht: Tallinn
Säästva arengu sõnaseletusi. SEI Tallinna väljaanne nr 1Säästva arengu sõnaseletusi. SEI Tallinna väljaanne nr 1
Autor: Annist A., Jüssi, M. Post, R. ja Oja, A. (koost.)
Väljaandmise aeg: 2000
Väljaandmise koht: Tallinn
Top-down CO2 Emission Baselines for the Estonian District Heating Sector
Autor: Kallaste, Tiit and Roos, Inge
Väljaandmise aeg: 2000
Väljaandmise koht: Stockholm, Swedish National Energy Administration
Eesti 21. sajandil. Arengustrateegia, visioonid, valikudEesti 21. sajandil. Arengustrateegia, visioonid, valikud
Autor: Oja, A. (koost.)
Väljaandmise aeg: 1999
Väljaandmise koht: UNDP, SEI Tallinn
Looduse mitmekesisuse mõiste bioloogiliste ressursside kaitses ja säästval kasutamisel
Autor: Peterson, Kaja
Väljaandmise aeg: 1998
Väljaandmise koht: Tallinn
Riiklik bioloogilise mitmekesisuse strateegia ja tegevuskava. Bioloogilise mitmekesisuse teema Eesti õigusaktides
Autor: Peterson, Kaja
Väljaandmise aeg: 1998
Väljaandmise koht: Tallinn
Tallinna liiklus ja elukeskkond. Säästliku arengu perspektiivid. 12. novembril 1997. a. toimunud seminari ettekanded
Autor: Jüssi, Mari (toim.)
Väljaandmise aeg: 1998
Väljaandmise koht: Eesti Roheline Liikumine, Tallinn
Eesti inimarengu aruanne 1995...2003, 2006...2009, 2012/2013, 2014/2015
Autor: Aastati erinevad: UNDP, Tallinna Pedagoogikaülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, SA Eesti Koostöö Kogu
Väljaandmise aeg: 1996...
Väljaandmise koht: Tallinn
Inimene ja keskkond. Man and EnvironmentInimene ja keskkond. Man and Environment
Autor: Kaasik, T., Peterson, K. ja Kaldaru, H.
Väljaandmise aeg: 1996
Väljaandmise koht: Tallinn
Environmental Impact Assessment in Estonia. Legal Acts
Autor: Kaja Peterson
Väljaandmise aeg: 1994
Väljaandmise koht: SEI Tallinn
Nature Conservation in Estonia
Autor: Peterson, Kaja
Väljaandmise aeg: 1994
Väljaandmise koht: Tallinn
Prospects for Regional Sustainable Development: Ida-Virumaa County - The Target of Environmental, Industrial and Social Problems of Estonia
Autor: Kaasik, Tönis; Peterson, Kaja and Kristoferson, Lars
Väljaandmise aeg: 1994
Väljaandmise koht: Jurmala
The Environmental Problems in Estonia and Some Ways to Solve Them. Working Papers 1991:76
Autor: Kallaste, Tiit
Väljaandmise aeg: 1991
Väljaandmise koht: University of Oulu, Research Institute of Northen Finland

Autor:
Väljaandmise aeg:
Väljaandmise koht:
Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu vastavate seadusandlike aktide võrdev analüüs: elusloodus
Autor: Tambets, Jaak ja Peterson, Kaja
Väljaandmise aeg:
Väljaandmise koht: Tallinn