Publikatsioonid


Autor:
Väljaandmise aeg:
Väljaandmise koht:
Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu vastavate seadusandlike aktide võrdev analüüs: elusloodus
Autor: Tambets, Jaak ja Peterson, Kaja
Väljaandmise aeg:
Väljaandmise koht: Tallinn