Raamatukogu

Testing a methodology for reviewing national implementation of multilateral biodiversity agreements in Estonia and Tanzania

Testing a methodology for reviewing national implementation of multilateral biodiversity agreements in Estonia and Tanzania

Autor: Piret Kuldna, Kaja Peterson, Jacqueline Senyagwa, Stacey Noel
Väljaandmise aeg: 2014
Väljaandmise koht: Tallinn
Laadi alla: SEI-PR-2014-12-MEA-Implementation.pdf
 
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallina keskusel (SEI Tallinn) valmis ÜRO Keskkonnaprogrammi tellimusel hindamismetoodika, mille abil saavad riigid ise hinnata sisu poolest seotud konventsioonide rakendamise tõhusust. Esimene uue metoodika järgi tehtud pilootuuring viidi läbi Eestis, samal ajal alustati metoodika järgi hindamist ka Eestist üle kahekümne korra suuremas ning ligi kaks korda suurema rahvastikutihedusega Tansaanias.
 
Metoodikat katsetati nelja looduskaitsekonventsiooni näitel, milleks olid bioloogilise mitmekesisuse konventsioon, Ramsari, Washingtoni ja Bonni konventsioonid. 
 
Tegu on kaht pilootuuringut kokku võtva raportiga.