Raamatukogu

Järelevalvaja otsustused keskkonnamõju hindamise programmi ja aruande heakskiitmisel. SEI väljaanne nr 27

Järelevalvaja otsustused keskkonnamõju hindamise programmi ja aruande heakskiitmisel. SEI väljaanne nr 27

Autor: Peterson, Kaja
Väljaandmise aeg: 2015
Väljaandmise koht: Tallinn
Raamatu kood: T 500
Laadi alla: SEI väljaanne nr 27.pdf
 

Uurimus võtab vaatluse alla keskkonnamõju hindamise järelevalvaja (keskkonnaministeeriumi ja keskkonnaameti) otsustused keskkonnamõju hindamise programmi ja aruande nõuetele vastavuse kohta. Töö eesmärk oli selgitada välja asjaolud, mida keskkonnamõju hindamise järelevalvaja arvestab nii keskkonnamõju hindamise (KMH) kui keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmide ja aruannete heakskiitmisel ning kuivõrd kasutatud kriteeriumid vastavad KeHJSes kehtestatud nõuetele.

Uuritavaks materjaliks on keskkonnaministeeriumi ja keskkonnaameti dokumendiregistris olevad kirjad keskkonnamõju hindamise (KMH ja KSH) programmi ja aruannete heakskiitmise kohta perioodil 2010-2014. Töö lõpus antakse soovitusi keskkonnamõju hindamise dokumentide heakskiitmise otsustuste kvaliteedi parandamiseks.