Raamatukogu

Toidujäätmete ja toidukao teke Eesti kodumajapidamistes ja toitlustusasutustes

Toidujäätmete ja toidukao teke Eesti kodumajapidamistes ja toitlustusasutustes

Autor: Harri Moora, Evelin Urbel-Piirsalu, Kerlin Õunapuu
Väljaandmise aeg: 2015
Väljaandmise koht: Tallinn
Laadi alla: Toidukao_uuring_SEIT_2015.pdf
 

Toidujäätmete, sh toidu raiskamise ehk toidukao teema on maailmas muutumas järjest aktuaalsemaks. Ligikaudu kolmandik kogu maailmas toodetud toidust raisatakse või jääb kasutamata. Toidujäätmete tõttu raisatakse tohutult ka muid ressursse – maad, vett, energiat ja tööjõudu. Euroopa Komisjoni 2010. aastal avaldatud uuringu kohaselt tekib toidujäätmeid 179 kg inimese kohta aastas. Sama uuring näitab, et toiduahela osalistest tekitavad kõige enam toidujäätmeid kodumajapidamised, toiduainetööstus ja toitlustamine väljaspool kodu.

Toidujäätmete ja eriti toidukao teket pole Eestis seni täpsemalt uuritud. Varasemalt esitatud teave põhineb paljus jäätmearuandluse andmetel ja sortimisuuringute tulemustel, mis siiski ei anna selget pilti, kui suures koguses toidujäätmeid toiduahela osalised tekitavad ning kui palju kasutuskõlblikku toitu ära visatakse.

Uuringuaruanne annab ülevaate 2014. aasta teises pooles tehtud toidujäätmete ja toidukao analüüsi tulemustest. Töö eesmärk oli hinnata Eesti kodumajapidamistes ning toitlustusasutustes ja -ettevõtetes tekkivate toidujäätmete ja toidukao koguseid.