Raamatukogu

Marine trade-offs: Comparing the benefits of off-shore wind farms and marine protected areas

Marine trade-offs: Comparing the benefits of off-shore wind farms and marine protected areas

Autor: Karlõseva A., Nõmmann S., Nõmmann T., Urbel-Piirsalu E., Budzinski W., Czajkowski M., Hanley N.
Väljaandmise aeg: 2016
Väljaandmise koht: Energy Economics Volume 55, March 2016, Pages 127–134
 

Taastuvenergia tootmise suurenemise tõttu mitmel pool Euroopas on tekkinud juurde palju mereparke. Sellega kaasneb ka keskkonnamõju, millega tuleks sääraste projektide tulude-kulude analüüsis arvestada.

Antud artiklis kasutame valikmodelleerimist, et uurida Eesti rannikuvetesse uute tuuleparkide rajamisega kaasnevat kasu ja kahju, sarnaselt võimalusega luua uus merekaitseala.

Leidsime, et kuigi vastajad on üldiselt madalike tuuleparkideks muutmise vastu ja eelistavad merekaitsealade loomist, pole "keskkonnasõbralike" tuuleparkide ehitamine - alternatiivne programm, mida peab silmas ka valitsus – tarbija heaolu vaatenurgast statistiliselt merekaitseala loomisest erinev.

Link artiklile: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988316000323