Raamatukogu

Public Participation in Programming, Implementing and Monitoring EU Funds
Autor: Gula, Andrzej et al. (eds.)
Väljaandmise aeg: 2004
Väljaandmise koht: Krakow, Poland
Põlevkivi põletustehnika
Autor: Ots, Arvo
Väljaandmise aeg: 2004
Väljaandmise koht: Tallinn
Report of the International Workshop: Presentation of Viabono for Central & Eastern Europe
Autor: Federal Agency for Nature Conservation
Väljaandmise aeg: 2004
Väljaandmise koht: Bonn
Resource Kit on Sustainable Consumption and Production
Autor: UNEP
Väljaandmise aeg: 2004
Väljaandmise koht: Paris
Röövlinnud ja metsamajandus
Autor: Kontkanen, Harri; Nevalainen, Toni ja Lõhmus, Asko
Väljaandmise aeg: 2004
Väljaandmise koht: Pärnu
Samm-sammult EMAS-i registreerimiseni
Autor: Engel, H. W. ja Moora, H.
Väljaandmise aeg: 2004
Väljaandmise koht: SEI-Tallinn
Seminar on Ecological Tax Reform
Autor: Fridrich Ebert Stiftung
Väljaandmise aeg: 2004
Väljaandmise koht: Tallinn
Some Public Benefit Policy Aspects in Reforming the Power Sectors in East and Southern Africa
Autor: Bhagavan, M. R.
Väljaandmise aeg: 2004
Väljaandmise koht: SEI, Stockholm
Soovitused planeerimisprotsessi ülesehitamiseks
Autor: Siseministeerium
Väljaandmise aeg: 2004
Väljaandmise koht: Tallinn
Sustainable consumption and production in the European Union
Autor: European Commission
Väljaandmise aeg: 2004
Väljaandmise koht: Belgium
Sustainable Development - New Bearings for the Nordic Countries. Revised edition with goals and measures for 2005-2008
Autor: Nordic Council of Ministers
Väljaandmise aeg: 2004
Väljaandmise koht: Copenhagen
Sustainable Wastewater Treatment for a new housing area
Autor: Ridderstolpe, Peter. CCB
Väljaandmise aeg: 2004
Väljaandmise koht: Uppsala
Sweden´s New Policy for Global Development
Autor: The Swedish Parliament
Väljaandmise aeg: 2004
Väljaandmise koht: Stockholm
Säästliku reoveepuhastuse planeerimine uuele elamupiirkonnale. Keskkonnajuht 2/2004
Autor: WRS Uppsala AB
Väljaandmise aeg: 2004
Väljaandmise koht: Uppsala
Säästva arengu indikaatorid Eesti ja Läänemereregiooni tööstussektoris
Autor: Liivak, Eva (koost.)
Väljaandmise aeg: 2004
Väljaandmise koht: Tartu
Säästva turismi tegevusjuhend
Autor: Rahvusvaheline partnerluskeskus Eurohouse
Väljaandmise aeg: 2004
Väljaandmise koht: Kuressaare
Ten key transport issues for policy-makers. TERM 2004. EEA Report No 3/2004
Autor: European Environment Agency
Väljaandmise aeg: 2004
Väljaandmise koht: Copenhagen
The European Environment Agency. Who we are, what we do and how we do it
Autor: European Environment Agency
Väljaandmise aeg: 2004
Väljaandmise koht: Copenhagen
The federal plan for sustainable development in a nutshell
Autor: PPS Sustainable Development
Väljaandmise aeg: 2004
Väljaandmise koht: Brussels
The Fourth Baltic Sea Pollution Load Compilation (PLC-4)
Autor: Helsinki Commission Baltic Marine Environment Proteciton Commission
Väljaandmise aeg: 2004
Väljaandmise koht: Vantaa, Finland
Tips and tricks for Water Framework Directive implementation
Autor: Hontelez, John
Väljaandmise aeg: 2004
Väljaandmise koht: Brussels
Trans-European Energy Networks. TEN-E priority projects
Autor: European Commission, Directorate-General for Energy and Transport
Väljaandmise aeg: 2004
Väljaandmise koht: Brussels
Transport sector restructuring in the Baltic States toward EU accession
Autor: Ojala, L., Naula, T., Queiroz, C. (eds.)
Väljaandmise aeg: 2004
Väljaandmise koht: Turku, Finland
Viru-Peipsi veemajanduskava. Veekeskkonna seisundi hinnang
Autor: Andresmaa, Eda ja Marksoo, Peeter
Väljaandmise aeg: 2004
Väljaandmise koht: Tallinn
Coal information 2003...2006
Autor: OECD, IEA
Väljaandmise aeg: 2003...2006
Väljaandmise koht: Paris
Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2003, 2004, 2007, 2008
Autor: European Environment Agency
Väljaandmise aeg: 2003...
Väljaandmise koht: Copenhagen
Eesti Energia Annual Report 2001/2002, 2003/2004
Autor: Eesti Energia AS
Väljaandmise aeg: 2003, 2005
Väljaandmise koht: Tallinn
Institute of Geology at Tallinn Technical University 2002, 2003
Autor: Hints, O. (comp.)
Väljaandmise aeg: 2003, 2004
Väljaandmise koht: Tallinn
Aarhus Meets Kyoto. National Case Studies in Central and Eastern Europe on Public Participation in Climate Change Related Decision Making
Autor: Rizzo, F., Buchmann, A., Petrova-Tchobanova, B., Peeva, V. Poltimäe, H. et al.
Väljaandmise aeg: 2003
Väljaandmise koht: Szentendre, Hungary
Agriculture and Rural Development. Overview 2002/2003. Estonia
Autor: Ministry of Agriculture
Väljaandmise aeg: 2003
Väljaandmise koht: Tallinn