Raamatukogu

Sustainable tourism in the Mediterranean
Autor: MIO-ECSDE
Väljaandmise aeg: 2003
Väljaandmise koht: Brussels
Säästva arengu alased programmid vabahariduslikuks koolituseks
Autor: Elvisto, T.-A., Gornaja, L. Kask, Ü. jt
Väljaandmise aeg: 2003
Väljaandmise koht: REC Estonia, Tallinn
Technology Innovation, Development and Diffusion
Autor: OECD and IEA
Väljaandmise aeg: 2003
Väljaandmise koht: Paris
Ten years of the Environmental Management and Law Association
Autor: EMLA
Väljaandmise aeg: 2003
Väljaandmise koht: Budapest
The Adriatic Sea, a sea at risk a unity of purpose
Autor:
Väljaandmise aeg: 2003
Väljaandmise koht: Greece
The Lithuanian strategy for sustainable development
Autor: Juknys, Baubinas, Cepinskis, Gircys jt
Väljaandmise aeg: 2003
Väljaandmise koht: Vilnius
Vabaühenduste arengust Eestis. Ülevaade 2002
Autor: Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit
Väljaandmise aeg: 2003
Väljaandmise koht: Tallinn
Veekaitse Eestis 1945-2002
Autor: Velner, H.-A.
Väljaandmise aeg: 2003
Väljaandmise koht: Tallinn
Võrtsjärv - loodus, aeg, inimene
Autor: Haberman, J., Pihu, E. ja Raukas, A. (toim.)
Väljaandmise aeg: 2003
Väljaandmise koht: Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn
World energy, technology and climate policy outlook 2030
Autor: European Commission, Directorate-General for Research
Väljaandmise aeg: 2003
Väljaandmise koht: Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities
World Resources 2002-2004. Decisions for the Earth: Balance, voice, and power
Autor: United Nations Development Programme, United Nations Environment Programme, World Bank, World Resources Institute
Väljaandmise aeg: 2003
Väljaandmise koht: Washington, D.C.
World Transport. Policy and Practice
Autor: Whitelegg, John and Haq, Gary
Väljaandmise aeg: 2003
Väljaandmise koht: London
Ökokaardistamine
Autor: Heinz-Werner Engel, tõlge eesti keelde SEI-Tallinn
Väljaandmise aeg: 2003
Väljaandmise koht: Tallinn
Ühistumudeli ja põllumajanduspoliitika reform
Autor: van Bekkum, Onno-Frank; Oppar, Alar (toim.)
Väljaandmise aeg: 2003
Väljaandmise koht: Tallinn
KIK aastaraamat 2001, 2002, 2004, 2009
Autor: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Väljaandmise aeg: 2002...2010
Väljaandmise koht: Tallinn
Eesti Energia aastaaruanne 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004
Autor: Eesti Energia AS
Väljaandmise aeg: 2002, 2003, 2004
Väljaandmise koht: Tallinn
A Guide to Emissions Trading
Autor: UNEP, UCCEE, UNCTAD
Väljaandmise aeg: 2002
Väljaandmise koht: Denmark
Alasti maailm. Kolga lahe saared
Autor: Peil, T., Ratas, U. ja Nilson, E. (toim.)
Väljaandmise aeg: 2002
Väljaandmise koht: Tallinn
Assessment of the Quality of Contaminated Soils and Sites in Central and Eastern European Countries (CEEC) and New Independent States (NIS)
Autor: Terytze, K. and Atanassov, I. (eds.)
Väljaandmise aeg: 2002
Väljaandmise koht: Sofia
Balancing Competing Water Uses - Present Status and New Prospects. Abstract Volume of the 12th Stockholm Water Symposium, August 12-15, 2002
Autor: Stockholm International Water Institute
Väljaandmise aeg: 2002
Väljaandmise koht: Stockholm, Sweden
Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni II riiklik aruanne. Eesti Vabariik
Autor: Keskkonnaministeerium
Väljaandmise aeg: 2002
Väljaandmise koht: Tallinn
Closer Neighbours. Framework Programme for the Nordic Council of Ministers` Activities in the Adjacent Areas
Autor: Nordic Council of Ministers
Väljaandmise aeg: 2002
Väljaandmise koht: Copenhagen
Co-operation in Central and Eastern Europe 2001. Ministry of the Environment
Autor: Ministry of the Environment of Finland
Väljaandmise aeg: 2002
Väljaandmise koht: Helsinki
Development of National Ecological Networks in the Baltic Countries in the framework of the Pan-European Ecological Network
Autor: Sepp, K. and Kaasik, A. (eds.)
Väljaandmise aeg: 2002
Väljaandmise koht: IUCN European Programme, Warsaw
Directory of Funding Sources for Environmental NGOs
Autor: Krzywkowska, Grazyna and Jurkeviciute, Ausra (eds.)
Väljaandmise aeg: 2002
Väljaandmise koht: Szentendre, Hungary
Economic Perspectives. Food security and safety
Autor: An Electronic Journal of the Department of State
Väljaandmise aeg: 2002
Väljaandmise koht:
Eesti arengu alternatiivne hindamine - jätkusuutlikkuse näitajad
Autor: Nõmmann, Tea; Luiker, Lauri ja Eliste, Paavo
Väljaandmise aeg: 2002
Väljaandmise koht: Tallinn
Eesti Energia keskkonnaaruanne 2001
Autor: Eesti Energia AS
Väljaandmise aeg: 2002
Väljaandmise koht: Tallinn
Eesti filosoofia: mis see on?
Autor: Eenmaa, H. (koost. ja toim.)
Väljaandmise aeg: 2002
Väljaandmise koht: Tallinn: SE&JS
Eesti rahva tervis 1991-2000. Health in Estonia
Autor: Kiivet, Raul ja Harro, Jaanus (toim.)
Väljaandmise aeg: 2002
Väljaandmise koht: Tartu