Raamatukogu

Reviewing the coherence and effectiveness of implementation of multilateral biodiversity agreements in TanzaniaReviewing the coherence and effectiveness of implementation of multilateral biodiversity agreements in Tanzania
Autor: Jacqueline Senyagwa, Stacey Noel
Väljaandmise aeg: 2014
Väljaandmise koht: Kenya
Sotsiaal-majanduslike analüüside võimekuse tõstmine ja regionaalne koostöö Läänemere hea keskkonnaseisundi saavutamiseksSotsiaal-majanduslike analüüside võimekuse tõstmine ja regionaalne koostöö Läänemere hea keskkonnaseisundi saavutamiseks
Autor: Heidi Tuhkanen, Sulev Nõmmann
Väljaandmise aeg: 2014
Väljaandmise koht: Tallinn
Säästva arengu foorum 2014: Meremajandus tundlikus Läänemere keskkonnasSäästva arengu foorum 2014: Meremajandus tundlikus Läänemere keskkonnas
Autor: Kuldna, P., Peterson, K.
Väljaandmise aeg: 2014
Väljaandmise koht: Tallinn
Tallinna linnas tekkivate olmejäätmete taaskasutamise tõhustamise uuring parimate praktikate näitelTallinna linnas tekkivate olmejäätmete taaskasutamise tõhustamise uuring parimate praktikate näitel
Autor: SEI Tallinn
Väljaandmise aeg: 2014
Väljaandmise koht: Tallinn
Testing a methodology for reviewing national implementation of multilateral biodiversity agreements in Estonia and TanzaniaTesting a methodology for reviewing national implementation of multilateral biodiversity agreements in Estonia and Tanzania
Autor: Piret Kuldna, Kaja Peterson, Jacqueline Senyagwa, Stacey Noel
Väljaandmise aeg: 2014
Väljaandmise koht: Tallinn
This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate
Autor: Klein, Naomi
Väljaandmise aeg: 2014
Väljaandmise koht: New York
Ticket to Kyoto. Reducing carbon, energy and costs in public transport
Autor: Tackoen, Xavier; the Ticket to Kyoto project
Väljaandmise aeg: 2014
Väljaandmise koht: Brussels
Transpordi ja liikuvuse stsenaariumid. ENMAK 2030+Transpordi ja liikuvuse stsenaariumid. ENMAK 2030+
Autor: Mari Jüssi, Marek Rannala
Väljaandmise aeg: 2014
Väljaandmise koht: Tallinn
Ülevaade jätkusuutliku jäätmemajanduse käsitlusviisidest Läänemere piirkonnasÜlevaade jätkusuutliku jäätmemajanduse käsitlusviisidest Läänemere piirkonnas
Autor: Walter Leal Filho, Harri Moora, Åsa Stenmarck, Jolita Kruopienė
Väljaandmise aeg: 2014
Väljaandmise koht: Research Journal of Environmental and Earth Sciences 6(3): 134-142
Aastatel 2008-2013 valminud kalandusuuringud
Autor: Kalanduse teabekeskus
Väljaandmise aeg: 2013
Väljaandmise koht: Pärnu
Baltic Sea Environment Proceedings No. 137. Climate change in the Baltic Sea Area. HELCOM thematic assessment in 2013
Autor: Helsinki Commission
Väljaandmise aeg: 2013
Väljaandmise koht: Helsinki
Baltic Sea Environment Proceedings No. 140. HELCOM Red List of Baltic Sea species in danger of becoming extinct
Autor: Helsinki Commission
Väljaandmise aeg: 2013
Väljaandmise koht: Helsinki
Eesti inimarengu aruanne 2012/2013. Eesti maailmasEesti inimarengu aruanne 2012/2013. Eesti maailmas
Autor: C. Buchen, V. Kalmus, M.Heidmets, K. Kerem, M. Jüssi, A. Keskpaik, H. Kaldaru, R.-A. Kiivet, J. Kivirähk, R. Leetmaa, S. Lassur, K. Männik, S. Lassur, T. Lauri, M. Mölder, M. Lauristin, V. Pettai, A. Purju, T. Roosalu, A. Puur, J. Saar, K.
Väljaandmise aeg: 2013
Väljaandmise koht: Tallinn
Eesti kalamajandus 2012
Autor: Kalanduse teabekeskus
Väljaandmise aeg: 2013
Väljaandmise koht: Pärnu
Eesti kliima minevikus ja tänapäeval
Autor: Tarand, A., Jaagus, J., Kallis, A.
Väljaandmise aeg: 2013
Väljaandmise koht: Tartu Ülikooli Kirjastus
Eesti kuues kliimaaruanne ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni elluviimise kohta
Autor: Keskkonnaministeerium
Väljaandmise aeg: 2013
Väljaandmise koht: Tallinn
Eesti võimalused liikumaks konkurentsivõimelise madala süsinikuga majanduse suunas aastaks 2050Eesti võimalused liikumaks konkurentsivõimelise madala süsinikuga majanduse suunas aastaks 2050
Autor: Siim Espenberg, Reeli Kuhi-Thalfeldt,Valdur Lahtvee, Mari Jüssi,Harri Moora, Janika Laht, Ülo Mander, Jüri-Ott Salm, Kaarin Parts,
Väljaandmise aeg: 2013
Väljaandmise koht: Tallinn, Tartu
ESTONIA`S SIXTH NATIONAL COMMUNICATION. Under the United Nations Framework Convention on Climate ChangeESTONIA`S SIXTH NATIONAL COMMUNICATION. Under the United Nations Framework Convention on Climate Change
Autor: Kallis, A.; Kull, A.; Roose, A.; Järvet, A.; Kallaste, T. jt
Väljaandmise aeg: 2013
Väljaandmise koht: Tallinn
Ettevõtted ja elurikkus. Juhiseid loodushoidlikule ettevõttele. SEI Tallinna väljaanne nr 21Ettevõtted ja elurikkus. Juhiseid loodushoidlikule ettevõttele. SEI Tallinna väljaanne nr 21
Autor: Uustal, Meelis ja Sall, Marit
Väljaandmise aeg: 2013
Väljaandmise koht: Tallinn
Juhend elurikka linna planeerimiseks. SEI Tallinna väljaanne nr 22Juhend elurikka linna planeerimiseks. SEI Tallinna väljaanne nr 22
Autor: Uustal, Meelis
Väljaandmise aeg: 2013
Väljaandmise koht: Tallinn
Keskkonnatasude mõjuanalüüs. SEI Tallinna väljaanne nr 23Keskkonnatasude mõjuanalüüs. SEI Tallinna väljaanne nr 23
Autor: Lahtvee, V., Nõmmann, T., Runnel, A., Sammul, M., Espenberg, S., Karlõseva, A., Urbel-Piirsalu, E., Jüssi, M., Poltimäe, H., Moora, H.
Väljaandmise aeg: 2013
Väljaandmise koht: SEI Tallinn
Re-assessment of CO2 and SO2 emissions in energy sector by using LEAP-model: Experiences from Estonian energy sector planning. LIAISE Policy Brief No. 3Re-assessment of CO2 and SO2 emissions in energy sector by using LEAP-model: Experiences from Estonian energy sector planning. LIAISE Policy Brief No. 3
Autor: Kuldna, P.; Kuhi-Thalfeldt, R.; Peterson, K.
Väljaandmise aeg: 2013
Väljaandmise koht: Tallinn
Rohelise kontori käsiraamatRohelise kontori käsiraamat
Autor: Harri Moora, Karin Kilk, Evelin Urbel-Piirsalu, Kerlin Õunapuu
Väljaandmise aeg: 2013
Väljaandmise koht: Tallinn
Turning adversity into opportunity: A business plan for the Baltic Sea
Autor: The Boston Consulting Group
Väljaandmise aeg: 2013
Väljaandmise koht: Boston, USA; Stockholm, Sweden
Tallinna Keskkonnaamet. Aastaraamat 2011, 2014, 2015. Tallinn Environment Department. Yearbook 2011, 2014, 2015
Autor: Tallinna Keskkonnaamet
Väljaandmise aeg: 2012, 2016
Väljaandmise koht: Tallinn
Asjaosaliste ootused keskkonnahariduse korraldusele Eestis. SEI Tallinna väljaanne nr 19Asjaosaliste ootused keskkonnahariduse korraldusele Eestis. SEI Tallinna väljaanne nr 19
Autor: Peterson, Kaja
Väljaandmise aeg: 2012
Väljaandmise koht: SEI Tallinn
Biogaasi tootmise ja kasutamise pilootuuring Harjumaal. Jäätmed mootorkütuseks. MTT Raportti 54Biogaasi tootmise ja kasutamise pilootuuring Harjumaal. Jäätmed mootorkütuseks. MTT Raportti 54
Autor: Kallaste, T., A. Laur, A. Menert, S. Pädam, Ü. Kask, J. Andrijevskaja, L. Kask, P. Heinla
Väljaandmise aeg: 2012
Väljaandmise koht: MTT Agrifood Research Finland