Raamatukogu

Hamburg - European Green Capital 2011
Autor: European Commission
Väljaandmise aeg: 2011
Väljaandmise koht: Luxembourg
Natura hindamise praktikast ja kvaliteedist. SEI Tallinna väljaanne nr 16Natura hindamise praktikast ja kvaliteedist. SEI Tallinna väljaanne nr 16
Autor: Peterson, K.
Väljaandmise aeg: 2011
Väljaandmise koht: Tallinn
Sustainable Transport Perspectives for Estonia. SEI Policy Brief 2011 Sustainable Transport Perspectives for Estonia. SEI Policy Brief 2011
Autor: Jüssi, M., Sarv, K.
Väljaandmise aeg: 2011
Väljaandmise koht: võrguteavik
Säästva transpordi raport 2010Säästva transpordi raport 2010
Autor: Jüssi, Mari; Poltimäe, Helen; Sarv, Kaur; Orru, Hans
Väljaandmise aeg: 2011
Väljaandmise koht: võrguteavik
Tallinna keskkonnastrateegia aastani 2030
Autor: Tallinna Keskkonnaamet
Väljaandmise aeg: 2011
Väljaandmise koht: Tallinn
Tallinna transpordi süsinikuaudit ja kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamineTallinna transpordi süsinikuaudit ja kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine
Autor: Jüssi, Mari ja Poltimäe, Helen
Väljaandmise aeg: 2011
Väljaandmise koht: Tallinn
Transport Carbon Intencities. Advice Guide. Power TraCit Final ReportTransport Carbon Intencities. Advice Guide. Power TraCit Final Report
Autor: Teeling, Catherine; Woods, Lee; Walll, Graham; Jüssi, Mari; Laager, Merle and Nosal, Katarzyna
Väljaandmise aeg: 2011
Väljaandmise koht: võrguteavik
Vee võõrliikide käsiraamat
Autor: Ojaveer, Henn, Eek, Liina, Kotta, Jonne (koost.)
Väljaandmise aeg: 2011
Väljaandmise koht: Tallinn
15 aastat Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingut 1995-2010. 15 years of the Estonian Power and Heat Association
Autor: Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Tallinn
2009. a looduskaitse ümberkorralduse mõju: ankeetküsitluse tulemused. SEI Tallinna väljaanne nr 112009. a looduskaitse ümberkorralduse mõju: ankeetküsitluse tulemused. SEI Tallinna väljaanne nr 11
Autor: Peterson, Kaja
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Tallinn
Atlas of Biodiversity RiskAtlas of Biodiversity Risk
Autor: Settele, J., Penev, L. D., Georgiev, T. A. et al.
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Sofia-Moscow
Auditing the Implementation of Multilateral Environmental Agreements (MEAs): A Primer for Auditors
Autor: UNEP, INTOSAI-WGEA
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Nairobi
BalticSurvey – a study in the Baltic Sea countries of public attitudes and use of the seaBalticSurvey – a study in the Baltic Sea countries of public attitudes and use of the sea
Autor: Söderqvist, T., H. Ahtiainen, T. Nõmmann, H. Tuhkanen et al.
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Swedish Environmental Protection Agency
Biolagunevate jäätmete fermentatsioon taastuvate energiaallikate saamiseks Biolagunevate jäätmete fermentatsioon taastuvate energiaallikate saamiseks
Autor: Menert, A., Michelis, M., Rikmann, E., Blonskaja, V., Kaljurand, M. ja Kallaste, T.
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine, XII konverentsi kogumik, lk 49-59. Tartu
Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine kohalikul tasandil. SEI Tallinna väljaanne nr 13Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine kohalikul tasandil. SEI Tallinna väljaanne nr 13
Autor: Uustal, M., Peterson, K. ja Kuldna, P.
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Tallinn
Delivering Tomorrow. Towards Sustainable Logistics
Autor: Jan Müller
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Bonn
Drivers of effectiveness of environmental assessment. Keskkonnamõju hindamise tõhusust määravad teguridDrivers of effectiveness of environmental assessment. Keskkonnamõju hindamise tõhusust määravad tegurid
Autor: Peterson, Kaja
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Tallinna Ülikool. Loodusteaduste dissertatsioonid
Eesti looduskaitse
Autor: Ader, A. ja Tartes, U.
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Keskkonnaamet, Tallinn
Elurikas linn. Linnaelustiku käsiraamat. SEI Tallinna väljaanne nr. 15Elurikas linn. Linnaelustiku käsiraamat. SEI Tallinna väljaanne nr. 15
Autor: Uustal, M., Kuldna, P. ja Peterson, K.
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Tallinn
Energiatarbija käitumise mõjutamine säästlikkuse suunas
Autor: Kallaste, Tiit
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: TEUK XII, Tartu
Future Contributions of Socio-Economic Research to the Conservation of BiodiversityFuture Contributions of Socio-Economic Research to the Conservation of Biodiversity
Autor: Spangenberg, J., L. Akenji, P. Kuldna, K. Peterson, M. Uustal et al.
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Sofia-Moscow
Geotourism highlights of Gotland
Autor: Sara Eliason, Michael G. Bassett, Sebastian Willman
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Tallinn
Governance for the Environment. A Comparative Analysis of Environmental Policy Integration
Autor: Goria, A., Sgobbi, A., von Homeyer, I. (eds.)
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Edward Elgar, UK
Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering. Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015
Autor: Harju Maavalitsus
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Tallinn
Integration of Technologies: Biogas Production, Fertilizer Production and Biogas Upgrading
Autor: Sokk, O.; Kuusik, R.; Loigu, E.; Menert, A.
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: International Water Association
Keskkonnamõju hindamise praktika ja asjaosaliste ootused 2010. SEI Tallinna väljaanne nr 12Keskkonnamõju hindamise praktika ja asjaosaliste ootused 2010. SEI Tallinna väljaanne nr 12
Autor: Peterson, Kaja
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Tallinn
Kunda tsement – 140. Tsemendi tootmise ajalugu Kundas 1870-2010
Autor: Kana, A., Kään, T. (koost.)
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: AS Kunda Nordic Tsement, Tallinn
Liquid and gas chromatographic studies of the anaerobic degradation of baker’s yeast wastewaterLiquid and gas chromatographic studies of the anaerobic degradation of baker’s yeast wastewater
Autor: Koplimaa, M., A. Menert, V. Blonskaja, T. Kurissoo, S. Zub, M. Saareleht, E. Vaarmets, T. Menert
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Procedia Chemistry, 2(1): 120-129