Raamatukogu

Rapla maakonnaplaneeringu teemaplaneering. Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2008-2015
Autor: Rapla Maavalitsus
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Rapla
Screening decisions concerning the likely impacts of plans and projects on Natura 2000 sites
Autor: Peterson, K., M. Kose, M. Uustal
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Journal of Environmental Assessment Policy and Management, 12(2): 185–214.
Sulfate-dependent anaerobic ammonium oxidation in baker’s yeast wastewaterSulfate-dependent anaerobic ammonium oxidation in baker’s yeast wastewater
Autor: Rikmann, E., A. Menert, V. Blonskaja, T. Kurissoo, Zub, T. Tenno
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Greece
Tallinna linnaelustiku strateegiline analüüs ja soovitused elustiku säilitamiseks. SEI Tallinna väljaanne nr 14Tallinna linnaelustiku strateegiline analüüs ja soovitused elustiku säilitamiseks. SEI Tallinna väljaanne nr 14
Autor: Uustal, M., Kuldna, P. ja Peterson, K.
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Tallinn
Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond 1940-2010
Autor: Kalle, E. (peatoim.-koost.)
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: TTÜ kirjastus, Tallinn
The Access Initiative. Greening Justice. Creating and Improving Environmental Courts and Tribunals
Autor: Pring, G. and Pring, C.
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Washington
Transboundary cooperation in agro-environmental governance: Lessons from past and ongoing INTERREG projectsTransboundary cooperation in agro-environmental governance: Lessons from past and ongoing INTERREG projects
Autor: Larsen, R.K.; Osbeck, M.; Peterson, K.; Jotikapukkana, S.; Kuldna, P. and Powell, N.
Väljaandmise aeg: 2010
Väljaandmise koht: Stockholm Environment Institute
Säästva arengu näitajad. Indicators of Sustainable Development
Autor: Eesti Statistika
Väljaandmise aeg: 2009, 2011, 2015
Väljaandmise koht: Tallinn
An application of DPSIR framework to identify issues of pollinator lossAn application of DPSIR framework to identify issues of pollinator loss
Autor: Kuldna, P., Peterson, K., Poltimäe, H. and Luig, J.
Väljaandmise aeg: 2009
Väljaandmise koht: Ecological Economics, 69 (1): 32-42.
Assessing biodiversity risks with socio-economic methods: The ALARM experience
Autor: Rodriguez-Labajos, B. et al.
Väljaandmise aeg: 2009
Väljaandmise koht: Sofia-Moscow
Biofuel Cities. Handbook for the Local Implementation of Clean(er) Fuel Policies in Europe
Autor: Mulder, F. (ed.), SenterNovem
Väljaandmise aeg: 2009
Väljaandmise koht: SenterNovem, Utrecht, The Netherlands
Cycling in the Netherlands
Autor: Ministry of Transport, Public Works and Water Management
Väljaandmise aeg: 2009
Väljaandmise koht: Haag
Diverting waste from landfill. Effectiveness of waste-management policies in the European Union. EEA Report No 7/2009
Autor: European Environment Agency
Väljaandmise aeg: 2009
Väljaandmise koht: Copenhagen
Eesti viies kliimaaruanne ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni elluviimise kohta
Autor: Keskkonnaministeerium, Keskkonnauuringute Keskus
Väljaandmise aeg: 2009
Väljaandmise koht: Tallinn
Elurikkad metsaojad
Autor: ELF, WWF
Väljaandmise aeg: 2009
Väljaandmise koht: Tartu
Ensuring quality of life in Europe`s cities and towns. EEA Report No 5/2009
Autor: European Environment Agency
Väljaandmise aeg: 2009
Väljaandmise koht: Copenhagen
Estonia's Fifth National Communication Under the UN Framework Convention on Climate Change
Autor: Ministry of the Environment, Estonian Environmental Research Centre
Väljaandmise aeg: 2009
Väljaandmise koht: Tallinn
Getting to Policy Impact: Lessons from 20 Years of Bridging Science and Policy with Sustainability Knowledge
Autor: Forrester, John; Nilsson, Mans; Lee, Carrie; Moora, Harri; Persson, Linn; Peterson, Kaja; Simon, Julie and Tuhkanen, Heidi
Väljaandmise aeg: 2009
Väljaandmise koht: Stockholm
Greening Justice: Creating and Improving Environmental Courts and Tribunals
Autor: Pring, George and Pring, Catherine; The Access Initiative
Väljaandmise aeg: 2009
Väljaandmise koht: World Resources Institute
Handbook for the local implementation of clean(er) fuel policies in Europe. Final Version
Autor: Mulder, Floris; Abu Amara, Sliman; Uustal, Meelis; Pelkmans, Luc; Devriendt, Nathalie; Rogulska, Magdalena and Defranceschi, Peter
Väljaandmise aeg: 2009
Väljaandmise koht: Utrecht
Kaasamise käsiraamat ametnikele ja vabaühendustele
Autor: Hinsberg, H., Kübar, U.
Väljaandmise aeg: 2009
Väljaandmise koht: EMSL, Tallinn
Kas eurotekstides on kohta ilusale ja selgele keelele? Artiklite kogumik
Autor: Hallik, K. ja Kasemets, K. (koost.)
Väljaandmise aeg: 2009
Väljaandmise koht: Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn
Keskkonnaamet. Kes? Mis? Kuidas? Environmental Board. Who? What? How?
Autor: Keskkonnaamet. Environmental Board
Väljaandmise aeg: 2009
Väljaandmise koht: Tallinn
Keskkonnale ohtlikud ained - mis need on?
Autor: Kislenko, K., Dudutyte, D. ja Ruut, J.
Väljaandmise aeg: 2009
Väljaandmise koht: Tallinn
Life Cycle Assessment as a Decision Support Tool for System Optimisation: The Case of Waste Management in Estonia. Thesis on Civil Engineering F21
Autor: Moora, Harri
Väljaandmise aeg: 2009
Väljaandmise koht: Tallinn University of Technology, Tallinn
Läänemeri - meie ühine ja kordumatu aare
Autor: Ruskule, A. jt. Balti Keskkonnafoorum
Väljaandmise aeg: 2009
Väljaandmise koht: Tallinn
No Logo: 10th Anniversary Edition with a New Introduction by the Author
Autor: Klein, Naomi
Väljaandmise aeg: 2009
Väljaandmise koht: New York