Raamatukogu

The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism
Autor: Klein, Naomi
Väljaandmise aeg: 2008
Väljaandmise koht: New York
The significance of ecological thresholds in coastal areas. Reports of Finnish Environment Institute 21/2008
Autor: Lyytimäki, J., Hildén, M., Aberra, Z. and Lindholm, M.
Väljaandmise aeg: 2008
Väljaandmise koht: Finnish Environment Institute, Helsinki
Tourism and recreation industries in the Baltic Sea area. Report 5878
Autor: Hasselström, L.
Väljaandmise aeg: 2008
Väljaandmise koht: Swedish Environmental Protection Agency, Stockholm
Transpordi väliskulude hindamine: hindamismetoodika ja sisendandmete kaardistus. Uuringuraport Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile
Autor: Anspal, Sten; Jüssi, Mari ja Kallaste, Epp
Väljaandmise aeg: 2008
Väljaandmise koht: Tallinn
Trends and scenarios exemplifying the future of the Baltic Sea and Skagerrak. Report 5875
Autor: Kadin, M.
Väljaandmise aeg: 2008
Väljaandmise koht: Swedish Environmental Protection Agency, Stockholm
SEI Annual Report 2006, 2007
Autor: SEI
Väljaandmise aeg: 2007, 2008
Väljaandmise koht: Stockholm
40 aastat Eesti Looduskaitse Seltsi
Autor: Eesti Looduskaitse Selts
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: Tallinn
Air pollution in Europe 1990-2004. EEA Report No 2/2007
Autor: European Environment Agency
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: Copenhagen
Arengukaval põhinev kohaliku omavalitsuse arendustegevus
Autor: Haljaste, K.-L., Keskpaik, A., Noorkõiv, R., Pirso, A. ja Sepp, V.
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: Tartu-Tallinn
Avalikes huvides olulise objekti rajamise menetlus Saaremaa Tamme sadama näitel. Magistritöö
Autor: Uustal, Meelis
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: Tallinn
Biomass, Livelihoods and International Trade
Autor: Johnson, Francis X., Rosillo-Calle, Frank
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: SEI Stockholm
Challenges to Sustainable Development in the Mekong Delta: Regional and National Policy Issues and Research Needs
Autor: Tran Thanh Be, Bach Tan Sinh, Fiona Miller (eds.)
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: The Sustainable Mekong Research Network - Sumernet, Bangkok
CO2 Emissions from fuel combustion 1971-2005
Autor: OECD, IEA
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: Paris
Eesti kaitsealad
Autor: Leito, T., Kimmel, K., Ader, A.
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: Eesti Loodusfoto, Tallinn
Eesti rollist rahvusvahelises kliimamuutuste poliitikas
Autor: Mardiste, Peep (toim.)
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: Tallinn/Tartu
Energy Prices and taxes.Third quarter 2007
Autor: OECD/IEA
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: Paris
Environmental Policy Integration in Practice. Shaping Institutions for Learning
Autor: Nilsson, M., Eckerberg, K. (eds.)
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: London: Earthscan
Estonian Joint Implementation Project Development Baseline Study
Autor: SEI Tallinn
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: Tallinn
Europe`s Environment. The Fourth Assessment
Autor: European Environment Agency
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: Copenhagen
Kaupmeeste riik
Autor: Tiit, M. (toim.)
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: Eesti Teaduste Akadeemia, Tartu
Keskkonnamõju hindamine. Juhised menetluse läbiviimiseks tegevusloa tasandilKeskkonnamõju hindamine. Juhised menetluse läbiviimiseks tegevusloa tasandil
Autor: Peterson, Kaja
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: Tallinn
Kohaliku initsiatiivi arendamine - LEADER-lähenemine. Soovitused kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonna strateegia koostamiseks
Autor: Põllumajandusministeerium
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: Tallinn
Lõhnaained põllumajandusest ja tööstusest
Autor: Oisalu, S., Valge, J., Maasikmets, M. ja Klein, K.
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: BEF, Tallinn
Policy Integration for Sustainability. Notes from a Roundtable Dialogue
Autor: Nilsson, M. and Owens, S. (eds.)
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: Stockholm Environment Institute, Stockholm
Risk Communication in Accidental Marine Pollution. Good Practice Guide for an effective communication strategy. AMPERA Publication Nr. 2
Autor: Revuelta, G., Marhadour, A. and Pon, J. (eds.)
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: AMP-ERA, Portugal
Social, Economic and Governance Aspects of Sustainable Development. Policy Review Series No 3
Autor: O`Connor, M.
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: European Commission DG Research, Brussels
Sterni aruanne: kliimamuutuse majandusmehhanismid
Autor: REC Estonia
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: Tallinn
Sustainable consumption and production in South East Europe and Eastern Europe, Caucasus and Central Asia. EEA Report No 3/2007
Autor: European Environment Agency
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: Copenhagen