Raamatukogu

Kohaliku initsiatiivi arendamine - LEADER-lähenemine. Soovitused kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonna strateegia koostamiseks
Autor: Põllumajandusministeerium
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: Tallinn
Lõhnaained põllumajandusest ja tööstusest
Autor: Oisalu, S., Valge, J., Maasikmets, M. ja Klein, K.
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: BEF, Tallinn
Policy Integration for Sustainability. Notes from a Roundtable Dialogue
Autor: Nilsson, M. and Owens, S. (eds.)
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: Stockholm Environment Institute, Stockholm
Risk Communication in Accidental Marine Pollution. Good Practice Guide for an effective communication strategy. AMPERA Publication Nr. 2
Autor: Revuelta, G., Marhadour, A. and Pon, J. (eds.)
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: AMP-ERA, Portugal
Social, Economic and Governance Aspects of Sustainable Development. Policy Review Series No 3
Autor: O`Connor, M.
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: European Commission DG Research, Brussels
Sterni aruanne: kliimamuutuse majandusmehhanismid
Autor: REC Estonia
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: Tallinn
Sustainable consumption and production in South East Europe and Eastern Europe, Caucasus and Central Asia. EEA Report No 3/2007
Autor: European Environment Agency
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: Copenhagen
The Law and Policy of Ecosystem Services
Autor: J. B. Ruhl, Steven E. Kraft, Christopher L. Lant
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: Island Press
The pan-European environment: glimpses into an uncertain future. EEA Report No 4/2007
Autor: European Environment Agency
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: Copenhagen
The road from landfilling to recycling: common destination, different routes
Autor: European Environment Agency
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: Copenhagen
The Truly Responsible Enterprise
Autor: Toth, Gergely
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: Hungary
Toilets That Make Compost
Autor: Morgan, Peter
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: Stockholm
Towards the economy of sustainable development
Autor: Polish Academy of Sciences, Bialystok School of Economics
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: Bialystok - Warsaw
Towards the Theory of Sustainable Development
Autor: Poskrobko, B. (ed.)
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: Polish Academy of Sciences, Bialystok-Warsaw
Transport and environment: on the way to a new common transport policy. EEA Report No 1/2007
Autor: European Environment Agency
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: Copenhagen
Tõeliselt vastutustundlik ettevõtlus
Autor: Tóth, Gergely
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: KÖVET, SEI Tallinn
Uurimisretked Väinamere laidudele
Autor: Peil, T. ja Nilson, E. (toim.)
Väljaandmise aeg: 2007
Väljaandmise koht: Tallinn
Teadusmõte Eestis. Täppisteadused. Tehnikateadused. Elu- ja maateadused. Meri, järved, rannik. Teaduskultuur
Autor: Eesti Teaduste Akadeemia
Väljaandmise aeg: 2006...2013
Väljaandmise koht: Tallinn
Keskkonnaülevaade 2005, 2009, 2013
Autor: Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus; Keskkonnaagentuur
Väljaandmise aeg: 2006, 2010, 2014
Väljaandmise koht: Tallinn
Adapting to climate, water and health stresses: Insights from Sekhukhune, South Africa
Autor: Ziervogel, G., Taylor, A., Thomalla, F., Takama, T. and Quinn, C.
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: Stockholm Environment Institute, Stockholm
Coastal Pollution. Effects on Living Resources and Humans
Autor: Sindermann, Carl J.
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: USA
Cross-level institutional processes and vulnerability to natural hazards in Honduras
Autor: Segnestam, L., Simonsson, L., Rubiano, J. and Morales, M.
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: SEI, Stockholm
Eesti Looduskaitse Seltsi 40. aastapäevale pühendatud konverents Tallinnas 3. novembril 2006
Autor: Telgmaa, J. (toim.)
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: Eesti Looduskaitse Selts, Tallinn
ELKS - Eesti Looduskaitse Selts. Väike album
Autor: ELKS
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: Tallinn
Energy and environment in the European Union. Tracking progress towards integration. EEA Report No 8/2006
Autor: European Environment Agency
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: Copenhagen
Environmental Democracy. An Assessment of Access to Information, Participation and Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters in Selected European Countries
Autor: Kiss, C., Poltimäe, H., Struminska, M. and Ewing, M.; The Access Initiative
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: The EMLA Association
Environmental Natural Resourse Economics
Autor: Tietenberg, Tom
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: USA
Esimene Eesti looduskaitse seadus
Autor: Tõnisson, A. (koost.)
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: Tallinn
Euroopa Ühenduse ökomärgise taotlemine. Juhendmaterjal ettevõtjatele
Autor: SEI Tallinn
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: Keskkonnaministeerium, Säästva Eesti Instituut