Raamatukogu

Linnahaljastus: avalike alade kujundamise ja ehitamise käsiraamat
Autor: Tuul, Kadi
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: Tallinn
Local government in Estonia
Autor: Ministry of the Interior
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: Tallinn
Metsasektori komunikatsioonistrateegia aastateks 2006-2008
Autor: Keskkonnaministeerium
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: Tallinn
Nahkhiired Eesti metsades. Informatsioon ja soovitused metsatöötajatele
Autor: Meschede, A., Güthler, W., Boye, P. (toim)
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: Tallinn
National allocation plan of Estonia for greenhouse gas emission allowances trading for the years 2008-2012
Autor: Kallaste, Tiit
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: Tallinn
Plan B 2.0. Rescuing a Planet Under Stress and a Civilization in Trouble. Updated version
Autor: Brown, Lester R.
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: New York
Priority issues in the Mediterranean environment. EEA Report No 4/2006
Autor: European Environment Agency
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: Copenhagen
Sustainable Development Caspian Coastal Communities
Autor: Belmane, Inga; Karaliunaite, Inga; Moora, Harri; Uselayte, Rasa and Viss, Viire
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: European Union
The changing faces of Europe`s coastal areas. EEA Report No 6/2006
Autor: European Environment Agency
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: Copenhagen
The Green Belt of Europe. From Vision to Reality
Autor: Terry, A., Ullrich, K., Riecken, U.
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK
The Use of Economic Instruments in Nordic and Baltic Environmental Policy 2001-2005. TemaNord 2006:525
Autor: National Environmental Research Institute, Denmark
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: Nordic Council of Ministers, Copenhagen
Tootja vastutus elektroonikaromu ja romusõidukite käitlemisel
Autor: Moora, H. (koost)
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: Keskkonnaministeerium, Tallinn
Trans-national Practices. Systems Thinking in Policy Making
Autor: Mariussen, Å. and Uhlin, Å. (eds.)
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: Nordregio, Stockholm
Transport and environment: facing a dilemma. EEA Report No 3/2006
Autor: European Environment Agency
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: Copenhagen
Unsustainable trends
Autor: Sweden Ministry of Sustainable Development
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: Stockholm
Urban sprawl in Europe. EEA Report No 10/2006
Autor: European Environment Agency
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: Copenhagen
Uus Euroopa Liidu kemikaalipoliitika - REACH
Autor: Kislenko, K., Dudutyte, Z., Simanovska, J.
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: BEF, Tallinn
Veeobjektid "Eesti ürglooduse raamatus"
Autor: Kink, Hella
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: Tallinn
Viru-Peipsi veemajanduskava. Viru-Peipsi CAMP Summary Report
Autor: Keskkonnaministeerium
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: Tallinn
What lies ahead for the Nordic model?
Autor: Nordic Council of Ministers
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: Copenhagen
Working Papers in Economics
Autor: Tallinna Tehnikaülikool
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: Tallinn
Ülevaade keskkonnamõju hindamise praktikast Eestis. SEI Tallinna väljaanne nr 9Ülevaade keskkonnamõju hindamise praktikast Eestis. SEI Tallinna väljaanne nr 9
Autor: Peterson, Kaja (koost.)
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: Tallinn
Your right to a healthy environment (in English, Russian)
Autor: United Nations
Väljaandmise aeg: 2006
Väljaandmise koht: New York and Geneva
Aktiivsed tööhõivemeetmed
Autor: Eamets, Raul; Kiis, Karin; Luuk, Mai
Väljaandmise aeg: 2005
Väljaandmise koht: Eesti
Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni III riiklik aruanne. Eesti Vabariik
Autor: Keskkonnaministeerium
Väljaandmise aeg: 2005
Väljaandmise koht: Tallinn
Bioremediation: Principles and Applications. Biotechnology Research Series: 6
Autor: Crawford, Ronald L. and Crawfold, Don L. (eds.)
Väljaandmise aeg: 2005
Väljaandmise koht: New York
Building our own future: Local action for sustainable development across Europe
Autor: ANPED
Väljaandmise aeg: 2005
Väljaandmise koht: Amsterdam
Challenges to Sustainable Livelihoods in Dak Lak, Vietnam
Autor: Lindskog, Eva; Dow, Kirstin; Nilsson Axberg, Göran; Miller, Fiona and Hancock, Alan
Väljaandmise aeg: 2005
Väljaandmise koht: Stockholm
Clean Baltic within Reach?
Autor: WWF
Väljaandmise aeg: 2005
Väljaandmise koht: Brussels