SEI Tallinn 25

2017. aasta lõpus täitub Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskusel (SEI Tallinnal) 25 tegevusaastat. Veerandsajandi jooksul oleme aidanud arendada erinevaid keskkonna- ja säästva arengu teemasid Eestis ja Läänemere piirkonnas.

Kuidas on 25 aastaga muutunud kohalik jäätmekäitlus ja kuidas on SEI Tallinn suutnud sellele protsessile kaasa aidata? Vaata intervjuud SEI Tallinna programmijuhi Harri Moora ja Peeter Eek'iga Keskkonnaministeeriumist: