Sündmused

SÄÄSTVA ARENGU EESMÄRKIDE SEMINAR

Läänemeremaade Nõukogu ja SEI Tallinn kutsuvad teid osalema globaalsete säästva arengu eesmärkide rakendamist tutvustavale ja koosplaneerimise seminarile kolmapäeval, 22. veebruaril Rahvusraamatukogu väikeses saalis I korrusel, Tõnismägi 2 Tallinnas.

Päevakavas:

9.45 – 10.00

Tervituskohv

 

10.00 – 10.15

Sissejuhatus

Kaja Peterson, SEI Tallinn säästva arengu programmi juht, Säästva arengu komisjoni esimees

10.15 – 10.30

Säästva arengu eesmärgid ja Läänemere piirkond – Baltic 2030 tegevusest

Krista Kampus, vanemnõunik, Baltic 2030 säästva arengu üksuse juht

10.30 – 10.45

SDGde rakendamisest Eestis – kokkuvõte Eesti aruandest ÜRO kõrgetasemelisele foorumile 2016.a. suvel

Eili Lepik, Riigikantselei strateegiabüroo nõunik

10.45 – 11.00

Kuidas suurendada avalikkuse ja sihtrühmade teadlikkust SDG-dest ja osalemist nende rakendamisel – kohapealse ideedekorje läbiviimise tutvustamine

Kaja Peterson

 

11.00 – 12.10

 

Rühmatöö 1: Eesti säästva arengu alateemade*  paiknemine “Säästev Eesti 21”  eesmärkide (4) raamistikus (sobivuse analüüs ja uue paigutuse väljapakkumine).

Arutelu rühmas

(70 min)

Rühmatöö 4-s rühmas, osalejate jagunemine SE21 nelja eesmärgi alusel.

12.10 – 12.40

Lõunapala (30 min)

 

12.40 – 13.10

Kokkuvõtete tegemine. Kõik rühmad tutvustavad seinal töö tulemusi.

Arutelu, mille tulemusel moodustub uus SE21 alateemade  jaotuse kavand.  

(30 min)

Kõik rühmad koos

13.10 – 14.40

 

Rühmatöö 2: SDG-de alaeesmärkide (169) paiknemine (ja seotult ka 17-ne SDG-dega) uues väljapakutud SE21 eesmärkide ja alateemade raamistikus (omavahelise vastavuse analüüs)  ja vajakute väljaselgitamine.

(90 min)

Rühmatöö 4-s rühmas, osalejate jagunemine on sama nagu eelmises grupitöös SE21 eesmärkide  järgi.

14.40 – 15.15

Kokkuvõtete tegemine. Kõik rühmad tutvustavad seinal töö tulemusi.

Ühine arutelu, mille tulemusel moodustub uue väljapakutud SE21 eesmärkide ja alateemade raamistik ning SDG-de alaeesmärkide  vastavuse tabel ja selguvad vajakud.

(35 min)

Kõik rühmad koos

15.15 – 15.30

 SDG-näitajate integreerimine  säästva arengu nimistusse, võimalikud tegevused Eestis

Kaia Oras, Statistikaameti  Majandus- ja keskkonnastatistika osakonna juhataja asetäitja

15.30 – 15.45

Kokkuvõte päevast, sh rollid ja tegevused SDG-de tutvustamiseks ja rakendamiseks

Kaja Peterson

Osalema on oodatud:

1.        Säästva arengu komisjoni liikmed ja nende allorganisatsioonide liikmed

2.        Säästva arengu töörühma liikmed

3.        Teised eksperdid ja ametnikud, kes osalesid SE21 ülevaatuse uuringus 2016. aastal

Registreerimine google docs-is

Catering eestimaisest toorainest + fair trade kohvi + kohalik taimetee

Päeva oodatav tulemus:

1.        On valminud SE21 nelja eesmärgi jaoks uus alateemade jaotuse kavand

2.        On valminud SE21 uue alateemade kavandi ja SDGde (+ alaeesmärkide) vastavustabel ja väljaselgitatud vajakud

3.        Osalejate teadlikkus SDGdest ja Tegevuskava 2030 indikaatoritest on suurenenud

Seminar toimub koostöös Läänemeremaade Nõukogu, SEI Tallinna ja Riigikantseleiga. Seminari rahastab Rootsi Instituut Läänemeremaade Nõukogu kaudu.

Kontakt:  Kaja Peterson, SEI Tallinna säästva arengu programmijuht; Säästva arengu komisjoni esimees

kaja.peterson@seit.ee; tel: 6376204