BLASTIC projekti avaseminar 21.4.2016

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus ja Tallinna linn kutsuvad

BLASTIC projekti avaseminarile

RAND PUHTAKS!

Aeg: 21.04 2016, kell 13.00 - 15.15

Koht: Tallinn Seaport Hotel, Uus-Sadama 23, ruum Grant

Projekti „Plastijäätmete teekond Läänemerre“ (BLASTIC) eesmärk on mereprügi  ja eelkõige plastijäätmete vältimine ja vähendamine ning selle läbi ka elu- ja looduskeskkonnale negatiivse mõju vähendamine. Projekti käigus uuritakse, kuidas linnaaladel tekkinud plastijäätmed Läänemerre satuvad ning mereprahiks saavad – selgitatakse välja võimalikud prahiallikad, kuidas praht maismaalt merre liigub ning kuhu see lõpuks jõuab (rannad, elusorganismid, merepõhja setted jm). Kogutud andmete põhjal koostatakse koostöös Läänemereäärsete omavalitsustega tegevuskavad ja meetmed, mis aitavad vältida ja vähendada prahi sattumist maismaalt merre. Uuritakse lähemalt ka plastijäätmete ning mikroplasti võimalikku mõju (sh toksilisi mõjusid) keskkonnale ja inimestele. Projekti rahastavad INTERREG Kesk-Läänemere programm ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Seminaril antakse ülevaade projekti täpsematest eesmärkidest ning  tegevustest. BLASTIC projekti tegevustesse on kavas kaasata erinevaid osapooli, nt kohalikud omavalitsused ja riigiasutused, jäätmekäitlusettevõtted, väikesadamad, asjakohased MTÜd jne. Seminari eesmärk on pakkuda täiendavat infot mereprügi temaatika kohta ning arutada erinevate huvirühmadega nende osaluse üle mereprügi vältimises ja vähendamises ning projekti tegevustes.

 

PÄEVAKAVA

 

13:00-13:15

 Kogunemine, kohv ja suupisted

13:15-13:20

 Seminari avamine

 Elena Sapp, Tallinna linn

13:20-13:40

 Mereprügi vähendamise ja vältimise ning  olmejäätmete käitlemise poliitiline ja regulatiivne raamistik

 Keskkonnaministeerium

13:40-14:10

 Ülevaade projektist „Plastijäätmete teekond Läänemerre, BLASTIC“ – eesmärgid, tegevused ja tulemused

 Harri Moora, SEI Tallinn

14:10-14:30

 Tallinna heakorrakuu tegevused ja linna panus mereprügi vähendamisse ja vältimisse

 Kerda Kaur ja Aleksandr Taraskin, Tallinna Keskkonnaamet

14:30-14:45

 Ülevaade Eestis läbi viidud rannaseire tulemustest

 Hoia Eesti Merd

14:45-15:15

 Arutelu

 

15:15

 Seminari lõpp

Registreerimine seminarile toimub kuni 19. aprillini. Palume täita registreerimisvormi, mille leiate siit.

 

LOE LISA:

Projektist Blastic: http://seit.ee/et/projektid/projektide-andmebaas?project_id=333

Tackling the problem of plastic waste in the Baltic Sea: https://www.sei-international.org/-news-archive/3389