ENHANCE seminar 3.05.2017

3. mail 2017. aastal toimus Tallinnas Interreg Europe projekti ENHANCE seminar „Millised riigipoolsed meetmed aitaksid kaasa keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamisele?“

ENHANCE projekt keskendub Euroopa ettevõtete ressursitõhususe suurendamisele läbi EMAS (Euroopa keskkonnajuhtimis- ja auditeerimisskeem) skeemi, mis on ringmajanduse veduriks. Projekti üldeesmärk on suurendada EMAS-iga liituvate ettevõtete arvu ja seeläbi ressursitõhusust, vahetades kogemusi EMAS registreerimist toetavate eelnõude ja poliitiliste stiimulite kohta, mis on erinevates Euroopa riikides (Hispaania, Eesti, Tšehhi Vabariik, Austria, Itaalia) kasutusel.

Seminaril tutvustati EMAS rakendamise stiimulite analüüsimise ja hindamise metoodikat ning teisi ettevõtete keskkonnategevust puudutavaid teemasid. Üritus lõppes aruteluga ja grupitööga võimalike riigipoolsete meetmete teemal, mis julgustaks ettevõtteid EMAS süsteemi rakendama.

Seminari korraldas SEI Tallinn ja projektipartnerid Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon ning Keskkonnaministeerium. Üritusel olid kaasatud ka erinevad huvirühmad, sealhulgas Riigikantselei, Keskkonnaamet ja Keskkonnaagentuur.

Projekti koduleht: http://www.interregeurope.eu/enhance/

 

SEMINARI KAVA:

 

-          13.00-13.45         Keskkonnajuhtimissüsteemide (EMAS) rakendamist ergutavate meetmete analüüsimise ja hindamise metoodika tutvustus. Evelin Piirsalu, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus

-          13.45-14.15         Mis on säästva arengu eesmärgid ning kuidas riik neid täidab? Eili Lepik, Riigikantselei Strateegiabüroo nõunik

-          14.15-14.45         Kuidas saavad ettevõtted säästva arengu eesmärkidesse panustada? Kaja Peterson, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse programmijuht

-          14.45-15.00        Energiapaus

-          15.00-15.30         Keskkonnaministeerium tutvustab keskkonnajuhtimise valdkonna arendamise plaane. Karen Silts ja Ivo Krustok, Keskkonnaministeerium

-          15.30-16.00         Keskkonnaandmete kogumine ja aruandlus. Imre Aruoja, Keskkonnaagentuuri andmehaldusosakonna juhataja

-          16.00-16.30         Keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS hetkeseis ning arengud. Vivian Uibo, Keskkonnaameti keskkonnaosakonna nõunik

-          16.30-17.00         Arutelu ja grupitöö: Millised riigipoolsed meetmed ergutaksid ettevõtteid keskkonnajuhtimissüsteeme rakendama?