Lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete mõju hindamine 27.01.2017

 

SEMINAR: 

Lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteainete mõju hindamine

 

Samanimelise projekti tulemuste tutvustamine ja arutelu toimus Rahvusraamatukogu kuppelsaalis reedel 27. jaanuaril kell 10-12.30.

Päevakava

  9.30 – 10.00

Registreerimine ja hommikukohv

 

10.00 - 10.20

Projekti tutvustus. Eesmärk, vahendid, metoodika, terminite tutvustus

Tiit Kallaste, SEI Tallinna kliima- ja energiaprogrammi vanemekspert

10.20 – 10.45

Lühiajalise kliimamõjuga  õhusaasteainete stsenaariumid aastani 2030 elamumajanduses

Kerli Kirsimaa, SEI Tallinna kliima- ja energiaprogrammi nooremekspert

Arutelu

 

10.45 – 11.10

Transpordisektori õhusaasteainete stsenaariumid aastani 2030

Mari Jüssi, SEI Tallinna säästva arengu programmi vanemekspert

Arutelu

 

11.10 – 11.40

 LEAP-IBC: An integrated assessment tool for emission scenario and benefit estimation at the national scale

Questions, discussion

Chris Malley, senior scientist at SEI York Centre (Skype'i teel)

 

11.45 – 12.10

Kahe sektori energiatarbimise stsenaariumite alusel LEAP-IBC alusel hinnatud  potentsiaalsed terviseriskid (enneaegsed surmad)

Mari Jüssi, Kerli Kirsimaa

12.10 – 12.25

Meetmed negatiivsete mõjude vältimiseks ja leevendamiseks

Tiit Kallaste

Arutelu

 

12.25 – 12.35

Kokkuvõte

Tiit Kallaste

Arutelu modereeris Kaja Peterson, SEI Tallinna kliima-ja energiaprogrammi juht

 

Kontakt:

Tiit Kallaste

Kliima- ja energiaprogrammi vanemekspert

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn)

tiit.kallaste@seit.ee

 

Projekti nr. 9389 ja käesolevat arutelu-seminari toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus