Säästva arengu eesmärkide seminar 22.02.2017

 

 

 

SÄÄSTVA ARENGU EESMÄRKIDE SEMINAR

22. veebruaril 2017 Rahvusraamatukogu väikeses saalis 1. korrusel, Tallinnas

 

 

Läänemeremaade Nõukogu ja SEI Tallinn kutsuvad teid osalema globaalsete säästva arengu eesmärkide (SDGde) rakendamist tutvustavale ja koosplaneerimise seminarile.

Päevakavas:

9.45 – 10.00 Tervituskohv  
10.00 – 10.15 Sissejuhatus Kaja Peterson, SEI Tallinn säästva arengu programmi juht, Säästva arengu komisjoni esimees
10.15 – 10.30 Säästva arengu eesmärgid ja Läänemere piirkond – Baltic 2030 tegevusest Krista Kampus, vanemnõunik, Baltic 2030 säästva arengu üksuse juht
10.30 – 10.45 SDGde rakendamisest Eestis – kokkuvõte Eesti aruandest ÜRO kõrgetasemelisele foorumile 2016. a. suvel Eili Lepik, Riigikantselei strateegiabüroo nõunik
10.45 – 11.00 Kuidas suurendada avalikkuse ja sihtrühmade teadlikkust SDG-dest ja osalemist nende rakendamisel – kohapealse ideedekorje läbiviimise tutvustamine Kaja Peterson
11.00 – 12.10

Rühmatöö 1: Eesti säästva arengu alateemade*  paiknemine “Säästev Eesti 21” (SE21)  eesmärkide (4) raamistikus (sobivuse analüüs ja uue paigutuse väljapakkumine).

Arutelu rühmas

(70 min)

Rühmatöö neljas rühmas, osalejate jagunemine SE21 nelja eesmärgi alusel.
12.10 – 12.40 Lõunapala (30 min)  
12.40 – 13.10

Kokkuvõtete tegemine. Kõik rühmad tutvustavad seinal töö tulemusi.

Arutelu, mille tulemusel moodustub uus SE21 alateemade jaotuse kavand.  

(30 min)

Kõik rühmad koos
13.10 – 14.40

Rühmatöö 2: SDG-de alaeesmärkide (169) paiknemine (ja seotult ka 17-ne SDG-dega) uues väljapakutud SE21 eesmärkide ja alateemade raamistikus (omavahelise vastavuse analüüs)  ja vajakute väljaselgitamine.

(90 min)

Rühmatöö 4-s rühmas, osalejate jagunemine on sama nagu eelmises grupitöös SE21 eesmärkide  järgi.
14.40 – 15.15

Kokkuvõtete tegemine. Kõik rühmad tutvustavad seinal töö tulemusi.

Ühine arutelu, mille tulemusel moodustub uue väljapakutud SE21 eesmärkide ja alateemade raamistik ning SDG-de alaeesmärkide  vastavuse tabel ja selguvad vajakud.

(35 min)

Kõik rühmad koos
15.15 – 15.30 SDG-näitajate integreerimine  säästva arengu nimistusse, võimalikud tegevused Eestis Kaia Oras, Statistikaameti majandus- ja keskkonnastatistika osakonna juhataja asetäitja
15.30 – 15.45 Kokkuvõte päevast, sh rollid ja tegevused SDG-de tutvustamiseks ja rakendamiseks Kaja Peterson

 

Osalema on oodatud:

1.        Säästva arengu komisjoni liikmed ja nende allorganisatsioonide liikmed

2.        Säästva arengu töörühma liikmed

3.        Teised eksperdid ja ametnikud, kes osalesid SE21 ülevaatuse uuringus 2016. aastal

 

Päeva oodatav tulemus:

1.        On valminud SE21 nelja eesmärgi jaoks uus alateemade jaotuse kavand

2.        On valminud SE21 uue alateemade kavandi ja SDGde (+ alaeesmärkide) vastavustabel ja väljaselgitatud vajakud

3.        Osalejate teadlikkus SDGdest ja Tegevuskava 2030 indikaatoritest on suurenenud

Seminar toimub koostöös Läänemeremaade Nõukogu, SEI Tallinna ja Riigikantseleiga. Seminari rahastab Rootsi Instituut Läänemeremaade Nõukogu kaudu.

 

Kontakt:  Kaja Peterson, SEI Tallinna säästva arengu programmijuht; Säästva arengu komisjoni esimees

kaja.peterson@seit.ee; tel: 6376204