Keskkonnajuhtimissüsteemid

Keskkonnajuhtimissüsteemi (KKJS) juurutamiseks on mitmeid põhjusi. Tänapäevane organisatsioon ei saa ignoreerida head äritava ega õigusaktide nõudeid või meedia mõju keskkonnaküsimustes. KKJS juurutamiseks võib määravaks saada nii soov ettevõtte mainet tõsta kui vajadus tooraine ning energia tarbimist või kulusid jäätmekäitlusele vähendada. 

Keskkonnajuhtimissüsteem on osa organisatsiooni üldisest juhtimissüsteemist. KKJS-i rakendamine on vabatahtlik ja selle eesmärgiks on parendada organisatsiooni keskkonnategevust vähendades mõju keskkonnale ja ka inimesele.

KKJS sisaldab struktuuri, tegevuskavasid, määratletud vastutust, toiminguid, protseduure, protsesse ning ressursse, mis on vajalikud süsteemi rakendamiseks ja alalhoidmiseks.Keskkonnajuhtimissüsteemi võib juurutada mitmel moel ja tulemuseks võib olla nii formaalne, näiteks ISO 14001 standardi või EMAS määruse nõuetele vastav ja sertifitseeritud/kinnitaud süsteem, kui ka mitteformaalne süsteem, näiteks ettevõtte jäätmekäitluse süstemaatiline korraldus.

Keskkonnajuhtimissüsteemide edendamiseks ja keskkonnjuhtimisalase info levitamiseks on SEI Tallinn viinud läbi mitmeid projekte:BALTEMA, Eco Forum Baltica, EMAS Easy projekt. 2008. aasta teisel poolel viidi Keskkonnaministeeriumi tellimusel läbi uuring "Eestis rakendavate keskkonnajuhtimissüsteemide analüüs".

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni 26. aug 2008 konverentsi "Keskkonnajuhtimine - quo vadis?" ettekanded

 

KESKKONNAJUHTIMINE AVALIKUS SEKTORIS

Juhendmaterjali "Keskkonnajuhtimine avalikus sektoris" (2011) eesmärk on anda juhiseid keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamiseks avaliku sektori organisatsioonides (nii riigiasutustes kui ka omavalitsustes). Põhirõhk on Euroopa Liidu keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteemi (Eco-Management and Audit Scheme) ehk EMAS-i tutvustamisel ja nimetatud juhtimissüsteemi rakendamise juhtnööride andmisel. Juhendmaterjal annab ka lühiülevaate keskkonnajuhtimise rakendamise vajadustest ning avaliku sektori organisatsioonidele sobivatest keskkonnajuhtimissüsteemidest ja nende olemusest. Juhendmaterjali koostamisel on tuginetud nii rahvusvahelistele kui ka Eesti kogemustele, mis on saadud keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamisel erinevates avaliku sektori organisatsioonides.

Juhendmaterjali koostas Säästva Eesti Instituut Keskkonnaministeeriumi tellimusel programmi „Keskkonnajuhtimise põhimõtete parem rakendamine avalikus sektoris“ raames.

NB! Tutvu konverentsi "Keskkonnajuhtimine avalikus- ja turismisektoris" päevakava ja ettekannetega (29. mai 2011) SIIN