Keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamine

Keskkonnategevuse tulemuslikkus (inglise k environmental performance) on organisatsiooni tegevuse tagajärjel tekkiva keskkonnakoormuse pöördväärtus – tegevus keskkonnakoormuse vähendamiseks.
 
Keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamine (KTH) on ettevõtte sisemine juhtimisvahend, eesmärgiga muuta juhtimisotsused keskkonnateadlikumaks. KHT juhtlause on "Mida saab mõõta, seda saab ka juhtida".

KTH tuumaks on valik keskkonnategevuse tulemuslikkuse indikaatoreid (tulemusindikaatoreid) – organisatsiooni olulisi keskkonnaaspekte kajastavaid näitajaid. Indikaatorid peavad pakkuma teavet kvantitatiivsel või kvalitatiivsel kujul.

Indikaatorid võib jagada kahte rühma:

1) tulemusindikaatorid, mis kajastavad otseselt organisatsiooni keskkonnategevuse tulemuslikkust (jäätme- ja heitmekogused, tarbitud ressursside kogus jms). Need pakuvad kasulikku informatsiooni organisatsiooni enda keskkonnaalase tegevuse – nii juhtimise kui ka tegeliku toimimise - kohta,
 
2) keskkonnaseisundi indikaatorid, mis võivad kaudselt iseloomustada organisatsiooni keskkonnategevust (nt ümbritseva keskkonna kvaliteet, linna välisõhu kvaliteet, veekogu reostatuse tase). Neid indikaatoreid võib kasutada organisatsiooni tegevuse ja keskkonna üldise taluvusvõime hindamisel.

  • SEI Tallinna läbiviidud projekti BALTEMA ühe tulemusena ilmus 2005. aasta lõpus trükist “Keskkonnategevuse tulemuslikkuse käsiraamat”. Käsiraamatu eesmärk on anda ülevaade KTH kui keskkonnajuhtimisvahendi olemusest ning erinevatest meetoditest, mida erineva suurusega ettevõtted ja organisatsioonid võivad kasutada.