Keskkonnaaspektide lõimimine valdkondade poliitikasse

 

Keskkonnaküsimuste terviklik käsitlemine on säästva arengu üks keskseid põhimõtteid, mis tähendab keskkonnanõuete lülitamist kõikide teiste eluvaldkondade ja majandussektorite arengustrateegiatesse ja -kavadesse, keskkonnakaitse käsitlemist arengu planeerimise ja juhtimise osana.

SEI Tallinn analüüsib keskkonnaaspektide lõimimise seisukohalt poliitikaid, hindab nende mõju ja annab poliitikasoovitusi.


Mõju hindamine ja keskkonnapoliitika lõimimine:


Põllumajandus:


Keskkonnakonventsioonid, -direktiivid:


Kliimamuutus:


Ettevõtlus:


Veemajandus: