Keskkonnamõju strateegiline hindamine


 

SEI Tallinna juhtimisel on hinnatud järgmiste strateegiliste planeerimisdokumentidega kaasnevat keskkonnamõju:
 

SEI Tallinn osales eksperdina Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030 keskkonnamõju strateegilisel hindamisel.

 

Muud:

 

Lisamaterjalid: