Linnaelustiku kaitse põhimõtted

 

Elurikkus ehk bioloogiline mitmekesisus on üks tähtsamaid elukvaliteedi näitajaid linnas – paigas, kus ligi 2/3 eestimaalastest veedavad suure osa oma elust. Kui linnaelustiku ja nende elupaikadega ei arvestata, on tulemuseks madala väärtusega linnaruum, kus inimesed ei taha meelsasti elada ega töötada ning hakkavad looduslähedast keskkonda otsides valguma linnast välja.

SEI Tallinn korraldab elustikurühmade inventeerimisi linnas ning annab nõu, kuidas arvestada erinevate looma- ja taimerühmadega strateegilisel ja projektide tasandil, et muuta linna elamu-, tööstus- ja rohealad üheaegselt inim- ja loodussõbralikuks.