Natura 2000

 

SEI Tallinn on aidanud välja töötada Natura 2000 võrgustiku rajamise põhimõtteid ja kaitsekorralduskavu Eestis, koostanud metoodilisi juhendmaterjale.
 

 

Lisamaterjale: