Natura-hindamine


Natura-hindamine ehk Natura 2000 aladele avalduva arendustegevuse mõju hindamine:

 

Abimaterjale Natura-hindamiseks:

Keskkonnaameti juhend "Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis" (koostanud A. Aunapuu ja R. Kutsar), 2013