Ökosüsteemiteenused

 

Ökosüsteemiteenused on keskkonnakaitselised, sotsiaalsed ja majanduslikud hüved, mida elus ja eluta keskkond inimesele pakub. See on keskkonnakaitse ja keskkonnaökonoomika valdkonnas küllaltki uus, kuid väga intensiivselt arendatav kontseptsioon, mille eesmärgiks on parandada teadmisi keskkonna pakutavate hüvede mahust ja rahalisest vääringust ning arvestada neid otsusetegemisel ja planeerimisel. Seeläbi püütakse hoida ja parandada inimeste elukeskkonda ning tagada kestlik areng.

SEI Tallinn tegeleb ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni tutvustamisega ning planeerib järgnevates projektides kasutada kontseptsiooni otsusetegemise parandamiseks Läänemere piirkonnas.