Projektipõhine keskkonnamõju hindamine


Keskkonnamõju hindamise valdkonnas on SEI Tallinna keskuse eksperdid välja töötanud metoodikat ja juhendeid keskkonnamõju hindamiseks, analüüsinud seaduste rakendamise praktikat ning teinud ettepanekuid õigusaktide muutmiseks.
 


 

Juhendeid KMH läbiviimiseks erinevates valdkondades: